BTV reageert op Masterplan RTHA 2023Rotterdam-The-Hague-Airport

In het Masterplan RTHA schetst de luchthaven waar zij de komende 10 jaar met RTHA naar toe wil. RTHA wil op zijn grondgebied 47.000 m2 extra kantoor- en bedrijfsruimte creëren, 400 extra hotelkamers, ruimte voor vergroting van terminal en hangars en vele extra parkeerplaatsen.

Qua aantallen passagiers, mikt RTHA op 2,4 miljoen passagiers per jaar.
De BTV dringt er in zijn reactie op aan dat er nu eindelijk eens duidelijkheid komt over begrippen als ‘zakelijke bestemmingen’. En hoewel het Masterplan het woord leefbaarheid wel even in de mond neemt, rept het plan met geen woord over vermindering van de geluidsoverlast.
De BTV vraagt zich verder o.a. af of de grote ambities voor meer (te verhuren) onroerend goed, ongetwijfeld om het rendement van RTHA voor moedermaatschappij Schiphol verder op te vijzelen, wel sporen met het sterk gestegen leegstandspercentage voor kantoren in Rotterdam Noord West.
Klik hier voor de gehele reactie van de BTV op het Masterplan.