Dossier-MER-BESTEMMINGSplan01BTV Spreekt in over bestemmingsplan RTHA

Inspreektekst vereniging Bewoners tegen Vliegtuigoverlast Rotterdam Airport (BTV) bij hoorzitting 29 november 2016 over wijzigingen bestemmingsplannen Rotterdam the Hague Airport (RTHA).

De BTV maakte gebruik van de mogelijkheid in te spreken in de hoorzitting. Zij  bracht een zevental punten aan de orde, die eerder schriftelijk als vraag waren ingediend.
Op 20 juli 2016, stuurde de BTV een brief met 8 punten van commentaar op de mei versie van de onderhavige bestemmingsplannen, aan het college van B&W was doorgestuurd, met het verzoek om daarop een reactie te geven. Nog 7 punten waren onbeantwoord. Deze betreffen:

1. Relatie tussen de bestemmingsplannen en het komend Luchthavenbesluit
2. Proefdraaien
3. Ultrafijnstof
4. Nieuwe kantoren luchtháven-gebonden, of luchtváárt-gebonden
5. Planregels voor kantoren, óf voor bedrijven
6. Het zakelijk profiel van de luchthaven
7. Beleid wijzigingsbevoegdheid

 

De betreffende toelichting is hier te lezen.

De Gemeente reageerde op 13 december. Lees de reactie hier.