inspreektekst van de BTV

Hieronder de integrale inspreektekst van de BTV bij de provinciale staten.Het pleit voor nieuwe bestemming van de gronden waar nu luchthaven RTHA is gesitueerd. Deze inspraak heeft, in combinatie met de motie van Groenlinks geleid tot het provinciaal besluit een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheden van verplaatsing van het vliegveld.

20-2-2019

Inspreektekst Vereniging Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast ( BTV)
Betreft : Bespreekstuk A. Luchtvaartdossier ( Rotterdam The Hague Airport )
Provinciale Staten

Geachte Statenleden,

Geinspireerd door hetgeen o.a. Dhr. Scheurwater ( SGP en Christen Unie ) en Berend Potjer ( Groen Links) in de laaste commissie -vergadering hebben betoogd, heeft de BTV een alternatief uitgewerkt voor het herinrichten van het gebied waar nu nog Rotterdam The Hague Airport ligt. Een alternatief om mee te geven aan de volgende statencommissie die verantwoordelijk is voor luchtvaart en aan Uw Haagse collega’s. Een totaaloplossing, zoals Dhr. Scheurwater het noemde.

Van Rotterdam The Hague Airport naar Rotterdam Central Park .

Ik wil hier graag presenteren : Het CPR -plan : Hier ziet U de huidige en de mogelijk toekomstige situatie.
Naast Manhattan aan de Maas nu ook Central Park Rotterdam.

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag heeft gebrek aan groene ruimte en mogelijkheden voor recreatie. Er is tevens gebrek aan rust, stilte en biodiversiteit.
Het middengebied tussen Rotterdam en Delft heeft een dergelijke functie,maar staat onder druk van zowel RTHA als Delft (Kennis-as TU Delft).
Op termijn loopt de druk op het gebied op, zodat het ten onder gaat aan rommelfuncties die bij elkaar geen meerwaarde hebben.
Je kunt de kennisindustrie van Delft daar ontwikkelen, een uitvergroting van de huidige TU- Campus die zeer goed is heringericht een aantal jaar geleden.
Dat zou je als model kunnen nemen: veel open ruimte voor natuur, fietspaden en bos.
Een doorgetrokken randstadrail van centrum Delft naar Rotterdam.
Dan krijgt de randstadrail twee lijnen tussen Rotterdam en Den Haag.

Het creëren van een dergelijk Central Park Rotterdam gaat een wonderlijk effect hebben: de open ruimte met een duidelijke structuur en functie integreert Rotterdam met Delft.
Het park ondersteund een mix van nieuwbouw -woningen en een strook waar hoog kennis bedrijven zich kunnen vestigen. Dit betekend een waardevermeerdering voor beide delen.
Het inrichten van het gebied als een Central Park Rotterdam creëert recreatie en natuurwaarde.

Een stuk ondertunneling van de A13 is een optie om het Park nog verder uit te kunnen breiden.
Vergelijk de ondertunneling van de A2 bij Maastricht, met grote baten ( meer dan 200 miljoen euro) voor leefbaarheid, ik verwijs hiernaar het CPB rapport.

De randen van het Central Park worden veel waard.
De grondwaarde van RTHA wordt benut.

De BTV wenst U veel wijsheid toe waarin we vragen open te staan voor dit alternatief en de mogelijkheden tot realisatie te onderzoeken.
Bedankt voor uw aandacht.

Bron: Regiomonitor.