Omroep WestNegatief advies voor tram Den Haag-RTHA

Een onpartijdig extern onderzoeksbureau concludeert dat er geen kansen zijn voor een rechtstreekse tram verbinding tussen Rotterdam The Hague Airport en Den Haag Centraal Station.

BTV reageert op Masterplan RTHA 2023Rotterdam-The-Hague-Airport

In het Masterplan RTHA schetst de luchthaven waar zij de komende 10 jaar met RTHA naar toe wil. RTHA wil op zijn grondgebied 47.000 m2 extra kantoor- en bedrijfsruimte creëren, 400 extra hotelkamers, ruimte voor vergroting van terminal en hangars en vele extra parkeerplaatsen.

Dossier Bestemmingsplan Rotterdam The Hague Airport (RTHA)

(vergroten capaciteit & nevenactiviteiten RTHA)Dossier-MER-BESTEMMINGSplan

  

2020  
14-02-20 Aanzienlijk meer vluchten RTHA aan randen van de dag
2019  
20-02-19 Motie Groenlinks onderzoek andere invulling gronden RTHA
20-02-19 BTV spreekt in bij Provincie Zuid-Holland
2018  
14-08-18  Minister van Infrastructuur en Waterstaat beantwoord vragen van Tweede Kamer
20-07-18  Vragen in de tweede kamer rond MKBA rapportage van RTHA
21-03-18  RTHA door Raad van State teruggefloten
16-01-18  BTV stuurt persbericht n.a.v. herziene toekomstvisie RTHA
2017  
11-05-17   Reactie BTV op het concept advies van BRR  
11-04-17  Toename aantal vluchten bij uitplaatsing helicopters
21-02-17  BTV  Spreekt in bij Gebiedscommissie HiS (Hillegersberg/Schiebroek)
20-02-17  BTV Spreekt in bij Gebiedscommissie Schiebroek
   
2016  
13-12-16

Gemeente reageert op inspreektekst BTV

29-11-16

Inspreektekst BTV op hoorzitting inzake bestemmingsplannen RTHA

20-7-16

Reactie Vereniging BTV op BW voorstel wijziging bestemmingsplannen RTHA

20-1-16   

Zienswijze Gemeente Lansingerland op ontwerp bestemmingsplannen“Rotterdam The Hague Airport” en “Parapluherziening geluidzone RTHA"

20-1-16

Zienswijze Gemeente Schiedam ontwerp bestemmingsplan "Rotterdam The Hague Airport" (RTHA)

16-1-16

Zienswijze Vereniging BTV op ontwerp bestemmingsplannen “Rotterdam The Hague Airport” en “Parapluherziening geluidzone RTHA"

   
2015     
17-8-15 Advies aan bevoegd gezag door commissie MER (excl. Ingediende zienswijzen)
2015 Advies aan bevoegd gezag o.b.v. Ingediende zienswijze (nog niet online aangetroffen)
04-2015 Advies: "geen tram naar Rotterdam The Hague Aiport".
05-8-15 Kennisgeving bestemmingsplannen “Rotterdam The Hague Airport” en “Parapluherziening geluidzone RTHA”
   
2014  
15-7-14 Reactie BTV op Masterplan RTHA
30-4-14 Reactie BTV op BW voorstel wijziging bestemmingsplannen RTHA 
30-4-14 Reactie BTV (ingediende zienswijze) op nRD wijziging Bestemmingsplan
15-4-14 Bijlage nRD: Masterplan RTHA t/m 2023 (opgesteld april 2013; gepubliceerd april 2014)
26-3-14 Publicatie bevoegd gezag start MER-procedure
   
2013  
apr-13 Notitie Reikwijdte en Detailniveau (nRD) wijziging Bestemmingsplan
   

MER Adviesrapport Wijziging bestemmingsplan RTHAAdviesrapport bestemmingsplan RTM 23 april 2014

In het voorjaar van 2014 heeft de Gemeente Rotterdam bekend gemaakt dat zij een procedure is gestart voor een wijziging van het bestemmingsplan van Rotterdam The Hague Airport (RTHA). Conform de gevolgende procedure mag iedereen aangeven welke punten relevant zijn voor het hiervoor uit te voeren milieu-economisch onderzoek (MER procedure). 

Zienswijze BTV op wijziging bestemmingsplan RTHA

In 2014 zijn twee procedures gestart die relevant zijn voor verdere groei van de luchthaven Rotterdam The Hague Airport (RTHA). Naast de uitbreidingsprocedure om meer vliegtuigherrie te mogen maken is ook een procedure gestart voor de wijziging van het bestemmingsplan.