Hoe krijgt de BTV informatie?

  • Kennis over de plannen en het politieke en maatschappelijk draagvlak wordt vergaard uit rapporten, persoonlijke gesprekken, krantenartikelen, (inter)nationale wet- en regelgeving en via internet. Ook bestuderen we door derden verricht onderzoek naar de samenhang tussen de ontwikkeling van het vliegverkeer en de door omwonenden ondervonden hinder.
  • De BTV onderhoudt nauwe kontakten met verwante (bewoners-) en milieuorganisaties die zich direct of zijdelings met de ontwikkelingen rond het vliegveld bezighouden.
  • Inmiddels is er vrijwel geen krant, bestuurder of politieke partij meer die niet van de visie en afwegingen van de BTV op de hoogte is.
  • De BTV is economisch en politiek onafhankelijk.