Het ledenaantal groeit maandelijks.

Per oktober 2018 staat het aantal leden op 970 gezinnen*) Nieuwe leden blijven zich aanmelden.

Voor bijna iedere andere vereniging is dit een mooie ontwikkeling. De BTV zou het liefst zien dat zij als vereniging geen bestaansrecht meer had en dat het aantal leden op nul kwam. Immers, wanneer het vliegveld geen overlast meer produceert voor de tienduizenden omwonenden, hoeft niemand meer lid te worden.
De realiteit is anders. Het aantal vluchten neemt nog steeds toe. Het aantal nachtvluchten wordt steeds vaker als 'noodzakelijk' door RTHA toegelaten of krijgt de status 'vertraging'. Op deze wijze probeert Rotterdam The Hague Airport onder de opgelegde grenzen uit te komen.

Hier mag nog eens gesteld worden dat de grenzen in de mate waarin het vliegveld overlast mag produceren niet zijn opgelegd om het vliegveld dwars te zitten. De grenzen zijn opgelegd ter bescherming van de omwonenenden. De Vereniging vindt dat het niet mogelijk moet zijn dat de expansiedrift van het vliegveld een argument is om de omwonenden hun bescherming (deels) af te nemen.

*) Wij vragen nieuwe leden uit hoeveel personen hun huishouden bestaat. Gemiddeld is dit aantal 3 personen. Het aantal personen dat zich via deze vereniging laat vertegenwoordigen is dus 3x meer dan het aantal leden!