Schie OnLineSchiedamse vertegenwoordiging niet blij met plannen voor luchthaven

Bewoners en bestuurders die Schiedam hebben vertegenwoordigd in het maken van nieuwe plannen voor Rotterdam The Hague Airport zijn niet blij met de voorlopige uitkomst.

Zowel het college van burgemeester en wethouders als bewonersvertegenwoordiger John Witjes heeft kritiek op het eindproduct van het participatietraject wat moet leiden tot een nieuw luchthavenbesluit.

Met het nieuwe luchthavenbesluit, wat uiteindelijk door de minister moet worden vastgesteld, krijgt Rotterdam The Hague Airport ook vanaf 2025 ruimte om de luchthaven in te zetten voor vliegbewegingen. Als basis voor het luchthavenbesluit wordt het participatietraject gebruikt. In het traject heeft Rotterdam The Hague Airport met belanghebbende partijen om tafel gezeten, zoals gemeenten, natuur- en milieufederatie Zuid-Holland en bewonersvertegenwoordigers.

De Schiedammers werden vertegenwoordigd door Witjes. Maar het merendeel van de deelnemers aan tafel bestond uit partijen die er belang bij hebben dat er gevlogen wordt, zoals Transavia, de kleine luchtvaart en de Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen.

Foto: Schie.nu

In het eindproduct van het participatietraject zijn de regels opgetekend. De belangrijkste veranderingen: het aantal nachtvluchten wordt afgebouwd, het groothandelsverkeer mag alleen ‘s ochtends starten en ‘s avonds landen en er komen zogenoemde ‘stillere’ vliegtuigen.

‘‘Stillere’ vliegtuigen zijn niet stiller’

De stillere en schonere vliegtuigen zouden volgens het eindproduct moeten leiden tot minder overlast voor omwonenden van de luchthaven. Tegelijkertijd is daardoor een groei van het aantal vluchten tot maximaal extra 8.760 vluchten in 2035 mogelijk, bovenop de ca. 50.000 vliegbewegingen op dit moment. In een gezamenlijke verklaring hebben Witjes en Thea van de Coevering-van Heesewijck (bewonersvertegenwoordiger van Lansingerland) veel kritiek op die beslissing.

De 'oplossing' is de oorzaak

Zij zien de inzet van stille vliegtuigen niet als oplossing, maar een oorzaak van meer hinder. Volgens hen is een ‘stil’ vliegtuig niet hoorbaar stiller. Tegelijkertijd zien zij dat de inzet van stillere vliegtuigen een excuus kan zijn om juist meer te vliegen. “In het voorliggende eindrapport wordt een voor ons niet acceptabel toekomstbeeld geschetst, waarbij de huidige operatie op RTHA voor de korte termijn vrijwel ongewijzigd wordt voortgezet om geleidelijk met de komst van ‘stille’ vliegtuigen duizenden extra vluchten per jaar toe te voegen”, staat in de brief te lezen.

Alleen op papier

Wij zijn ervan overtuigd dat het geluid op papier wellicht afneemt, maar de hinder in werkelijkheid alleen maar verder toe zal nemen.” De twee bewonersvertegenwoordigers pleiten in hun reflectie voor een ‘daadwerkelijke vermindering van de door omwonenden ervaren hinder.’

Terughoudendheid

Ook het college van Schiedam reageert in deze lijn. “Er is nog onvoldoende inzicht in de samenhang tussen geluidsvolume, piekbelasting, frequentie en het aantal vluchten per uur als het gaat om de ervaren hinder.” Het college pleit in de conceptreactie voor meer terughoudendheid op dit onderwerp.

De brief van het college in Schiedam wordt nog voorgelegd aan de gemeenteraad. Daarna wordt het eindproduct met alle reflecties van de deelnemende partijen aangeboden aan het kabinet. Bewoners van Schiedam Noord worden volgende week, donderdag 24 november, bijgepraat over de ontwikkelingen tijdens een gezamenlijk wijkoverleg in de Aleidazaal op het Stadserf.

Bron: Schie.nu, 17 november 2022