Nieuwe StadsbladSchiedam-Noord is blij met motie raad tegen uitbreiding Rotterdam Airport

Dat mag ook wel eens worden gezegd: dat bewoners van Schiedam blij zijn met een besluit van de gemeenteraad. De raad nam vorige maand een motie aan, waarin staat dat het aantal vliegbewegingen van de grote commerciële luchtvaart op Rotterdam The Hague Airport (RTHA) niet mag groeien.

Daar is het dus toch nog van gekomen. Actieve bewoners van Schiedam-Noord drongen er al maanden bij het stadsbestuur en de politieke partijen op aan dat Schiedam een duidelijk standpunt zou innemen, zoals ook de gemeenten Lansingerland en Delft hadden gedaan.

De bewoners zijn verenigd in het Bewonersinitiatief Noord tegen Vliegoverlast RTHA. Alle wijken en buurten van Schiedam-Noord zijn daarin vertegenwoordigd en hun eensgezindheid toont aan dat het vliegtuiglawaai als steeds hinderlijker wordt ervaren, wat ook kan kloppen, omdat het aantal vliegbewegingen enorm is toegenomen.

Vliegtuigoverlast in beeld

Zestienhoven

Het aanvankelijke vliegveld Zestienhoven veroorzaakte vijftig jaar geleden al veel overlast, wat leidde tot de oprichting van het Centraal Comité Anti-Bulderbaan en de Bewonersgroep Tegen Vliegtuigoverlast (BTV). Beide organisaties waren vooral actief in Rotterdamse wijken als Overschie, Schiebroek en Hillegersberg en in Bleiswijk, Berkel en Rodenrijs en Bergschenhoek (de drie gemeenten die nu Lansingerland vormen).

Gaandeweg werden de organisaties regionaler, omdat de hinder niet alleen in de directe omgeving van RTHA wordt ondervonden, maar in een groot deel van Zuid-Holland. Zo weet de huidige BTV-voorzitter, Alfred Blokhuizen uit Spijkenisse, dat inwoners van Rhoon, Hoogvliet, Voorne-Putten en Goeree-overflakkee ook overlast van RTHA hebben. Een grote grief is dat de overlast wordt veroorzaakt door vakantievluchten, terwijl RTHA was aangewezen als luchthaven voor zakelijk verkeer.

Minister

Bewoners van Schiedam-Noord hebben de afgelopen maanden ingesproken in raads- en commissievergaderingen. Dat bracht brede ondersteuning teweeg in de gemeenteraad. Het college van burgemeester en wethouders stuurde op 17 november een brief aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat, Mark Harbers, waarin hem gevraagd werd zijn invloed aan te wenden om de overlast door RTHA voor de Schiedammers te minimaliseren.

“Uiteraard zijn wij content met deze actie als resultaat van het appèl dat wij op u deden om het belang van de omwonenden zwaarder te laten wegen dan dat van de luchthaven,” schrijft Frans Griffioen namens het bewonersinitiatief aan het gemeentebestuur. “Met blijdschap reageren wij ook op de motie die is aangenomen ín de raadsvergadering van dinsdag 13 december. We hebben de uiteindelijke brief van het college aan RTHA nog niet gezien, maar we gaan ervan uit dat deze de inhoud van de motie goed zal weergeven. Hiermee ligt het standpunt van de gemeente in lijn met dat van de overige buurgemeenten rond de luchthaven en dat is een sterk signaal naar RTHA en de minister.”

Frans Griffioen constateert dat de contacten tussen bewoners en raadsleden effect heeft gehad: “Het beklemtoont het belang van een goede communicatie tussen burgers (in casu omwonenden) en de politieke vertegenwoordigers. De ervaringen van de omwonenden zijn een waardevolle input voor beeld-, oordeels- en besluitvorming. Wij hopen dat u ons in het vervolg van de discussie over de plannen van de luchthaven weer als volwaardige gesprekspartner weet te vinden. Wij willen in elk geval onze inbreng aanbieden en zullen vanuit onze kant u ook benaderen als over enkele weken de volgende fase van de besluitvorming rond het nieuwe luchthavenbesluit aanbreekt: een zíenswijze op de Nota Reikwijdte en Detailniveau. Dat is van evident belang.”

Bron: Het Nieuwe Stadsblad / Schiedam in het Nieuws (Door Kor Kegel) 4 januari 2023.