Gouwe IJssel NieuwsTweederde vluchten van Rotterdam The Hague Airport volgt niet adviesroute

Tweederde van de vertrekkende vluchten van Rotterdam The Hague Airport snijdt de aanbevolen adviesroute af en vliegt hiermee over Nesselande, Capelle en Nieuwerkerk aan den IJssel. Dat valt terug te lezen in antwoorden op schriftelijke vragen van SP raadslid Jan Baas aan het college van B&W in Zuidplas.

Op zijn vraag of de gemeente het idee heeft of de vliegtuigen zich aan de afgesproken routes houdt is de gemeente erg stellig : ”Nee, de indruk is dat het aantal vliegtuigen dat in min of meerdere mate afwijkt erg groot is. Zo is door Adecs in het onderzoek ‘Aanpassing startroute baan 06 Rotterdam The Hague Airport; Effecten microklimaat aanpassing SIDs 06’ van december 2020 aangegeven dat maar liefst 2/3 van de in noordoostelijke richting startende vliegtuigen een afwijkende route volgt. Voor landende vliegtuigen zijn de afwijkingen er ook, alleen voor het laatste gedeelte van ca. 11,5 kilometer van de nadering in rechte lijn naar de landingsbaan (de zogenaamde Final Approach Fix) zal dat veel minder het geval zijn“.

Maar de gemeente moet ook toegeven dat ze hier heel weinig aan kunnen doen: “De vliegroutes zijn namelijk niet op een dusdanig strikte wijze vastgelegd, dat het voor de gemeente mogelijk is een handhavingsverzoek in te dienen“. De gemeente kaart dit wel aan bij de luchthaven en het bevoegd gezag.

2023 01 20 CRO ADECS routeafwijkingen

Bron: CRO
Een oorzaak van de afwijkingen is de interferentie met het vertrekkende of landende vliegtuigen op de Zwanenburgbaan en Aalsmeerbaan van Schiphol en het feit dat de luchtverkeersleiding soms zelf een aanwijzing geeft om af te wijken van vastgestelde routes.

Raadslid Baas wil ook weten waarom er geen meetsysteem is in Zuidplas voor registratie van het geluid, afgelopen jaar bleek uit cijfers van de DCMR dat er vanuit de dorpen meer klachten zijn gekomen. De DCMR Milieudienst Rijnmond heeft het meetsysteem Ranomos in beheer. Dit systeem omvat 6 meetpunten in de gemeenten Rotterdam, Schiedam en Lansingerland. Bij de opzet van dit systeem is ervoor gekozen om geen meetpunt in de gemeente Zuidplas in te richten. De reden daarvoor is bij de gemeente niet bekend.

Zuidplas heeft zich afgelopen tijd hard gemaakt dat zij meer betrokken raakt bij de inspraak over de luchthaven. Dit lijkt nu vruchten op te leveren. De verwachting is dat de gemeente Zuidplas bij de inwerkintreding van een nieuw luchthavenbesluit voor Rotterdam The Hague Airport (eind 2024 of begin 2025) kan toetreden tot de Commissie Regionaal Overleg (CRO) van Rotterdam The Hague Airport. Dit zal vrijwel zeker betekenen dat Zuidplas ook een bewonersvertegenwoordiger van Zuidplas lid kan worden van deze commissie. Hierdoor zullen we de belangen van Zuidplas in de toekomst beter kunnen behartigen volgens de gemeente. Detail is dat burgemeester Weber nu bezoldigd onafhankelijk voorzitter is van de CRO.

Bron: Gouweijsselnieuws, 20 januari 2023