Noorderzon010"Wat Rotterdam nodig heeft zijn woningen, geen vliegtuigen"

Schrijft een bezorgde bewoner uit Rotterdam, LIS-kwartier.

Als bewoner van het Liskwartier erger ik mij steeds vaker aan het vliegverkeer van de Rotterdamse luchthaven, oftewel Rotterdam – The Hague Airport (RTHA), voorheen Zestienhoven Airport. Het begint ermee dat ik elke dag rond 7 uur ‘s ochtends het geluid van opstijgende vliegtuigen vanaf het vliegveld hoor.

Rotterdam The Hague Airport

In gesprekken met mijn buurtgenoten bleek ik niet de enige te zijn: zij konden het ook horen. Daarbij is het aantal helikopters en privévliegtuigen dat over onze wijk vliegt erg toegenomen en storend.

Het vliegveld moet begin 2023 een vergunning bij de gemeente aanvragen voor het vliegverkeer van de komende 10 jaar. In die in te dienen aanvraag staan nu veel nieuwe plannen die voor bewoners van onze wijken negatieve consequenties hebben: ruimte voor 2x zoveel vluchten van grote vliegtuigen en ook meer nachtvluchten! Dus ook meer luchtvervuiling, geluidsoverlast en slaapverstoring! En Rotterdam is al de meest vervuilde gemeente van Nederland.

Niet eerder meegemaakt

Ik woon al bijna 30 jaar in Liskwartier, maar zo opvallend veel vliegverkeer heb ik nog niet meegemaakt. Hoe kan het dat er nu meer overlast is van vliegverkeer?

Het maximaal aantal vliegbewegingen wordt per jaar en niet per dag afgesproken. Zo kunnen vluchten die gepland staan in de winter en dan niet doorgaan, in de zomer worden uitgevoerd. Hierdoor ontstaan enorme piekbelastingen.

Ook de vluchten die door corona niet zijn doorgegaan, zijn later dit jaar ‘ingehaald’. Door de chaos en krapte op Schiphol is de kans groot dat er veel extra vakantievluchten van Schiphol naar Rotterdam zijn verplaatst. RTHA zou toch een zakenvliegveld zijn?

Doet niets

Als ik overlast bij de gemeente meld, word ik doorverwezen naar de DCMR die mijn melding weer doorgeeft aan de Rotterdam The Hague Airport (RTHA) die er niets mee doen.

Kennelijk hoort het luchtruim niet bij de Rotterdamse openbare buitenruimte. Schiphol wil het vliegverkeer boven Nederland anders regelen, en het Rotterdamse luchtruim moet daarin mee.

Schiphol wil het aantal vliegbewegingen van RTHA flink laten stijgen, ook in de nacht. Hiervoor zijn geen objectieve metingen gedaan naar geluidsoverlast en naar de uitstoot van stikstof-, CO2-, fijnstof- of ultra fijnstof.

Voor geluidsoverlast van vliegtuigen wordt bijvoorbeeld gerekend met de fabrieksopgaven! Weet u dat één opstijgend vliegtuig soms het equivalent van een miljoen vrachtwagens aan alleen al fijnstof uitstoot kan geven? De gezondheid van Rotterdammers is ondergeschikt aan groei en Schiphol kan dat kennelijk allemaal bepalen. Onbegrijpelijk dat het vliegveld zonder milieuvergunning kan doorgaan.

Eén van de eisen voor de vergunningverlening van het vliegveld is dat de bewoners uit de omgeving akkoord moeten zijn. Dat zijn ze echter niet, sterker nog, veel bewonerspartijen trokken zich uit protest terug uit de overleggen met de RTHA omdat ze niet serieus werden genomen.

Absurde plannen

Zoals de Bewonersgroep tegen geluidsoverlast (BTV) die de laatste tijd een flinke groei doormaakt aan betalende leden. De BTV verzet zich tegen de absurde plannen van RTHA. Zij verzamelen handtekeningen om daarmee binnenkort naar minister Harbers te kunnen gaan.

Teken de petitie tegen vliegtuigoverlast

Vincent Karremans, de behandelend wethouder van de VVD, die in onze wijk woont, heeft tijdens een raadsvergadering in oktober jl. aangegeven dat hij ‘s morgens de vliegtuigen hoort opstijgen als hij in zijn bed ligt. Als hij dat in een tuin in Schiebroek had gezegd hadden ze hem wellicht wegens een overkomend vliegtuig niet verstaan.

Woningen, geen vliegtuigen

Wat Rotterdam nodig heeft zijn woningen, geen vliegtuigen. Maar de verantwoordelijke Rotterdamse wethouder Karremans wil geen duizenden huizen bouwen op de plek van het vliegveld omdat ‘het vliegveld van economische waarde is voor Rotterdam’.

Dat is echter op geen enkele manier aangetoond. Integendeel: als op de grond van het vliegveld – die de gemeente nu voor een belachelijk lage pachtprijs aan RTHA verhuurt – een nieuwe woonwijk wordt gebouwd met duizenden woningen en groen voor Rotterdammers, kan de gemeente met het vrijgekomen geld een tunnel bouwen van Kralingen naar Feijenoord.

Dan hoeft de wethouder niet een (lucht)brug te ver te gaan.

Een bezorgde bewoner van Liskwartier

Bron: Noorderzon010, 23 december 2022