luchtvaaartNieuwsGemeente Rotterdam wil RTHA nog aanhouden. Nu plannen voor sluiting “Eelde”.

De Rotterdamse gemeenteraad heeft recentelijk besloten geen werk te maken van het sluiten van het (vakantie)vliegveld Rotterdam The Hague Airport. 

Mooie opsteker voor de vliegfanaten, maar het is een nietszeggende belofte.

Loze belofte

Deze belofte is om twee redenen 'nietszeggend':

  1. Niet de Gemeente beslist over het voortbestaan van de luchthaven, maar de minister. De minister is afhankelijk van regionaal draagvlak. Hiervan is nu bekend dat deze er unaniem niet is onder de buurgemeentes.
  2. Nu is er “definitief besloten" het vliegveld open te laten. Jaren eerder (in 1972) had de Gemeente Rotterdam eveneens “definitief besloten" dat deze verlieslijdende planologische blunder moest worden gesloten.

We kennen de historie. De minister had destijds het besluit niet bekrachtigd. Op basis van dit gemeentebesluit zijn woonwijken gebouwd op locaties waar het vanwege de overlast niet gebouwd mocht worden. Deze woonwijken zijn aan beide zijden van de startbaan verrezen en de bewoners ondervinden hier nu dagelijks (en ’s nachts) de gevolgen door het halfbakken besluit.
Nu mag van de Gemeente de luchthaven weer blijven. Deze beslissing houdt in dat grote gebieden nog steeds economisch waardeloos zijn omdat er niet gebouwd mag worden vanwege de toenemende overlast. Hoe zuur ook, het is nu wel duidelijk dat huizen bouwen niet kan.

Geen economisch nut

Economen van de TU in Delft hebben becijferd dat de meeste regionale luchthavens drijven op het faciliteren van vakantievluchten. Deze vluchten bieden nagenoeg geen economisch nut voor de regio omdat de toestellen mensen met (vakantie)geld wegbrengen om het elders te besteden. Hierover is een helder artikel beschikbaar op de website van Rotterdam Central Park.

Groningen Airport (foto WikiPedia)

Groningen Airport Eelde - foto: wikipedia

Eelde

Regionaal vliegveld Eelde is kleiner in capaciteit dan Rotterdam Airport en het economisch nut hiervan is hierdoor nagenoeg niet meer meetbaar. Volgens GroenLinks-Statenleden Nadja Siersema en Sam Pormes is Groningen Airport Eelde niet rendabel, en zal het dat ook nooit worden. Door de luchthaven te sluiten en er woningen te bouwen zouden de provincies Groningen en Drenthe geld besparen, terwijl tegelijk een bijdrage kan worden geleverd aan het oplossen van de huizencrisis. Een haalbaarheidsonderzoek wordt later dit jaar verwacht.
Met dit plan trekken de Groningse politici het concept van Rotterdam Central Park door naar Eelde. Voor RTHA gelden immers dezelfde argumenten.

En de reizigers?

Een vaak gestelde vraag is waar de reizigers dan naar toe moeten. Gelukkig heeft Schiphol latent ruimschoots capaciteit beschikbaar wanneer de absurde HUB-functie wordt afgeslankt. De HUB-functie is een verdienmodel van de (ook al verlieslijdende AirFrance/KLM) om reizigers van overal van de wereld vandaan te halen om op Schiphol tegen gereduceerd tarief te laten overstappen. Dit levert veel overlast op omdat ruim 65% van alle vliegbewegingen op Schiphol deze overstappers betreffen. Eigen reizigers worden achtergesteld zonder dat de HUB enig toegevoegde waarde geeft aan BV Nederland. Met het afslanken of afschaffen van de HUB wordt de overlast rond Schiphol enorm verminderd en worden in één klap meerdere lokale vliegvelden overbodig waardoor ter plaatse ook de leefkwaliteit verbetert. De Schiphol-hub bedient vele plaatsen waar Nederlandse inwoners totaal geen boodschap aan hebben.

Relevante bronnen: