Omwonenden willen minder hinder

Minder hinder en een gezonde leefomgeving zijn belangrijker dan een gezonde luchthaven. Dat brengt het Bewonersinitiatief Schiedam-Noord onder de aandacht van minister Mark Harbers.

Uit de wijde omgeving zijn bij de bewindsman zienswijzen ingediend over de toekomst van Rotterdam The Hague Airport. Dat doen ze naar aanleiding van het onlangs verschenen concept van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Deze notitie is van invloed op het luchtvaartbesluit dat de minister van Infrastructuur en Waterstaat zal nemen.

manifestatie Sluit RTHA - Foto: BTV

Een demonstratie maakte vorig jaar duidelijk dat er een recordaantal klachten over vliegtuigoverlast is. (Foto: BTV)

“In Schiedam-Noord wonen 30.000 mensen op een afstand van drie tot vier kilometer van de startbaan van Rotterdam The Hague Airport (RTHA). Twee derde van het stijgende verkeer vliegt over de woonwijken met geluidniveaus van meer dan 85 decibel. Ruim een derde van de landingen komt over de wijken Groenoord, Kethel en Spaland-Sveaparken met ruim 80 decibel per passage. In 2022 heeft een recordaantal Schiedammers een nieuw record aan klachten ingediend: ruim 14.000 meldingen. De geluidhinder is dan ook groot en er zijn zorgen over de uitstoot van allerhande vervuilende en gevaarlijke stoffen door het luchtverkeer,” staat in de zienswijze.

‘Ervaren’ hinder

In de definitieve NRD moet komen te staan dat ‘ervaren’ hinder van groter belang is dan ‘theoretische’ hinder, vinden de omwonenden. De NRD moet ook een duidelijke opdracht bevatten voor de milieu-effectrapportage (MER) om begrippen als stiller, meetbaar stiller en schoner centraal te stellen. Zogenaamd stillere vliegtuigen moeten in Noord hoorbaar stiller zijn.

Het Bewonersinitiatief wil dat ook het vlieggedrag van de piloten wordt onderzocht, want dat heeft invloed op het vliegtuiglawaai zoals dat in de woonwijken ervaren wordt. De ene piloot vliegt lager dan de andere en er kunnen afwijkingen in de route zijn. Bij windstil weer moet er in één richting gestegen en geland worden, staat in de zienswijze. Bij het stijgen moet er niet meer over de huizen in Spaland en Sveaparken worden gevlogen.

In de NRD en vervolgens ook de MER moet komen te staan dat afspraken over het vliegverkeer ook voor de omwonenden controleerbaar zijn. “Wij verwachten dat in de MER klip en klaar onderzocht wordt in hoeverre vijftig procent méér groot commercieel vliegverkeer overeenkomt met het uitgangspunt van hinderreductie,” schrijven de omwonenden.

Kor Kegel.

Bron: Rodi.nl, 14 maart 2021