SchipholWatchOok omwonenden jarenlang willens en wetens in kankerverwekkende uitstoot luchthaven

Schiphol weet al sinds 2007 – zestien jaar geleden – dat het teveel kankerverwekkende stoffen uitstoot.

Het teveel aan uitstoot blijkt uit een rapport dat de Arbeidsinspectie opmaakte op verzoek van vakbond FNV. Daarin staat dat het vliegveld “grootschalig en structureel” de wet arbeidsomstandigheden overtreedt. Medewerkers staan dagelijks bloot aan kankerverwekkende uitlaatgassen van vliegtuigmotoren.SchipholWatch-Banner.jpg

Overigens werden maatregelen tegen de ziekmakende arbeidsomstandigheden al eerder vermeld in een vergunning die Schiphol in 1992 verkreeg – nu meer dan 30 jaar (!) geleden. Het is dan ook vrijwel zeker dat Schiphol al veel langer weet van de gevaarlijke situatie voor werknemers dan sinds 2007.

De Arbeidsinspectie wil nu dat er snel een einde komt aan de ziekmakende arbeidsomstandigheden op het vliegveld, maar omwonenden staan vooralsnog in de kou.
Schiphol is de eigenaar van Rotterdam The Hague Airport, dat te midden van een woonwijk is gesitueerd.

Schiphol vergunning1

Al in 1992 werd Schiphol opgedragen de uitstoot van vliegtuigen op de grond terug te dringen.

Zes weken de tijd

De inspectie geeft Schiphol nu zes weken de tijd om te reageren, maar vast staat dat het vliegveld veel meer moet doen om medewerkers te beschermen. Ondanks de bekendheid met de schadelijke effecten heeft Schiphol “tot op heden nagelaten de minimalisatie van de blootstelling voortvarend aan te pakken”.

De conclusie van de inspectie komt niet onverwachts. Eind 2021 werd uit de documentaire ‘Ziek van Schiphol‘ van Zembla al duidelijk dat het goed mis was met de arbeidsomstandigheden op Schiphol.

Pas na het uitzenden van deze documentaire kwam de Arbeidsinspectie in actie na jarenlange afwezigheid op Schiphol. Nu komt de dienst met een reeks maatregelen die moeten worden ingevoerd om de blootstelling aan gifstoffen te verminderen.

Zo moet het vliegverkeer voortaan op één motor gaan taxiën en mag een geparkeerd vliegtuig niet langer de eigen motor laten draaien voor de stroomvoorziening. Ook wil de inspectie dat minder vervuilende sleepvoertuigen ingezet gaan worden.

Geen enkele winst voor omwonenden

De nieuwe voorschriften leveren geen enkele gezondheidswinst op voor omwonenden van het vliegveld. Door de ligging van Schiphol tussen de woonwijken vliegen de toestellen op veel plekken met honderden per dag laag over deze wijken heen. Ook daarbij worden volop kankerverwekkende stoffen uitgestoten.

De schadelijke gevolgen voor de volksgezondheid zijn zelfs al bekend sinds 1992, toen deze effecten expliciet werden benoemd in een reeks van bezwaren tegen een nieuwe milieuvergunning voor Schiphol. Dat bezwaar werd toen gebagatelliseerd door de provincie Noord-Holland als zou het vliegveld maar deels verantwoordelijk zijn voor de ongezonde situatie.

Vergunning Schiphol 2

“De milieugevolgen vormen een zware belasting voor de bevolking in de regio, met alle gevolgen van dien voor de volksgezondheid. Uit onderzoek blijkt een hoger percentage kankergevallen dan het landelijk gemiddelde. Dit percentage zal verder stijgen als Schiphol vergunning krijgt om verder uit te breiden.”

Sinds die zinsnede in de milieuvergunning werd opgenomen, is Schiphol gegroeid van 239.000 vliegbewegingen in 1992 naar 500.000 in het voorlopige piekjaar 2019. En nog steeds heeft de overheid geen enkel zicht op maatregelen die omwonenden gaan beschermen – een flagrante schending van de zorgplicht.

TNO slaat alarm

Eerder toonde TNO aan dat Schiphol met de uitstoot van bepaalde kankerverwekkende stoffen duizenden keren boven de norm zit die voor alle andere bedrijven in ons land gelden. De maatregelen op Schiphol leiden er niet toe dat de uitstoot boven woonwijken ook maar één grammetje afneemt.

tabel zeer gevaarlijke stoffen Schiphol

Vakbond FNV heeft met de conclusies van de Arbeidsinspectie een sterk instrument in handen om voor haar leden een schadevergoeding af te dwingen. In gesprekken met het ministerie van Infrastructuur is al gevraagd om een bedrag van 22.000 euro per ziekgeworden vliegveldmedewerker.

Bron: SchipholWatch, 30 mei 2023