Schiedam 24BTV-Rotterdam Airport biedt 10.591 maal ondertekende petitie Krimp Vliegveld Rotterdam aan de Tweede Kamer aan.

 

Het Rotterdamse vliegveld heeft als doelstelling de komende jaren te groeien.

Daar zijn veel omwonenden van het vliegveld niet mee eens.
Omwonenden willen juist dat het vliegveld krimpt, omdat de overlast en luchtvervuiling veel te veel en te groot is geworden. Het aantal overlast meldingen van geluidsoverlast is gestegen van 3000 per jaar tot 2016 naar 113.000 in 2022.

Ook Luchtvervuiling

Ook de luchtvervuiling is fors. Zo werden door DCMR pieken utra-fijnstof gemeten van 35% in de naastgelegen woonwijk. De GGD meldde al eerder dat rond de 72.000 mensen voortdurend last hebben van ernstige geluidsoverlast of slaapverstoring. Voor veel omwonenden is de maat vol en willen dat het vliegveld krimpt en dat de overlast weer zeer fors gaat afnemen. Minder lawaaierige toestellen helpen daarbij niet. Want ondanks dat wordt beweerd dat vliegtuigen 50% minder lawaai maken, blijft de overlast enorm. Die lawaaivermindering is immers niet echt hoorbaar, volgens deskundigen van o.a. de EASA. Daarom startte vrijwilligers van de BTV een petitie. Die werd, tot verrassing van de BTV 10.591 maal getekend.

BTV biedt 10591 handtekeningen aan

BTV biedt 10.591-unieke- handtekeningen aan (FOTO: BTV-Rotterdam)

Op 27 juni 2023 werd de petitie overhandigd aan de Tweede Kamer. BTV-voorzitter Alfred Blokhuizen benadrukte daar dat de milieuproblematiek ernstig is. En vertelde de Kamerleden dat men op moet passen voor de trucjes van de luchtvaart. De vliegvelden hebben het over stillere vliegtuigen, waardoor ze meer zouden kunnen vliegen. Dat levert nog meer luchtvervuiling op. Op een ander moment praat men over schonere vliegtuigen, waardoor ze ook weer meer zouden kunnen vliegen, terwijl dat dus weer meer herrie veroorzaakt. Blokhuizen: “Dat wat de luchtvaar voorspiegelt is dus een valse voorstelling van zaken. Lawaai en luchtvervuiling zijn een Siamese tweeling. Die kun je dus niet losmaken van elkaar en daarbij zeggen dat je dan dus meer kunt vliegen”.

Ook petitie vóór groei

Opvallend was dat een petitie, die gelijktijdig liep, vóór groei van het vliegveld slecht 1631 maal is ondertekend. Ook was opvallend dat politieke partijen zoals de PVV, VVD, JA21 en Groep van Haga niet bij de ontvangst van de petitie aanwezig waren, terwijl ze wel in de centrale hal van de Tweede Kamer werden gespot.

Bron: Schiedam24, 28 juni 2023