SchipholWatchMassale schadeclaim voorbereid tegen de Staat

Er wordt een massale schadeclaim voorbereid tegen de Staat wegens het schenden van mensenrechten.

Megaclaim

Onrechtmatig

Een groep burgers en belangenorganisaties bereidt een massale rechtszaak voor waarin tot drie miljard euro schadevergoeding wordt geëist voor de illegale schending van mensenrechten door het luchtverkeer.
De uitspraak van de rechter op 20 maart 2024 was glashelder, schrijft SchipholWatch. De Nederlandse staat handelde onrechtmatig tegenover honderdduizenden burgers door de luchtvaart vrij spel te geven en onvoldoende rekening te houden met de zorgen van omwonenden. Dit moet binnen een jaar worden opgelost.
De schending van mensenrechten duurt echter al zo'n vijftien jaar, waardoor honderdduizenden mensen materiële en immateriële schade hebben geleden, die volgens het collectief dat juridische wegen onderzoekt, moet worden vergoed.

Claim for peace heatlth and quiet

Schendingen

De schade is veroorzaakt door schending van de privacy van omwonenden, systematische geluidsoverlast met gezondheidsproblemen tot gevolg, en de uitstoot van zeer zorgwekkende stoffen, die kankerverwekkend zijn. Daarnaast schaadt CO2 het klimaat en stikstofverbindingen het milieu.
De recente uitspraak biedt het initiatief genoeg grond om de overheid aan te klagen voor schadevergoeding. Ze halen een rapport van het RIVM aan dat 250.000 mensen last hebben van de luchtvaartindustrie en dat 48.000 mensen er elke nacht wakker van liggen.
Deze conclusies worden bevestigd door een rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), waarin staat dat het aantal mensen dat overlast ondervindt van geluidsoverlast door vliegverkeer tussen 2004 en 2018 met 63% is toegenomen tot 173.000 mensen.

600.000 mensen

Onderzoeksbureau To70 schatte in 2019 dat minstens 600.000 mensen last hebben van geluidsoverlast door vliegverkeer, terwijl de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) het aantal op 1,4 miljoen schatten.
De groep is van plan om de class-action rechtszaak aan te spannen onder de Wet Collectieve Schaderegeling (Wamca), die strenge eisen stelt. Dankzij een bestaande stichting met Wamca-ervaring zullen deze eisen geen obstakel vormen. De wet maakt het mogelijk dat tienduizenden supporters tegelijk deelnemen aan de procedure.
Het actiecomité wil niet alleen een vergoeding voor de schade die burgers hebben geleden, maar ook een vergoeding voor de schade die de luchtvaart heeft toegebracht aan klimaat en milieu.
Hoewel ze gecompenseerd willen worden voor de geleden schade, zijn de initiatiefnemers niet in de eerste plaats uit op geldelijk gewin. "Wij vinden het belangrijk om de claim te gebruiken om beleidsveranderingen af te dwingen. De luchtvaart moet binnen de grenzen van de wet worden gebracht, zodat we in de toekomst minder geluidsoverlast en vervuiling kunnen accepteren."
De groep verwacht de komende zes maanden te besteden aan juridisch onderzoek en laat daarna advocaten een dagvaarding opstellen. SchipholWatch is niet betrokken bij de rechtszaak als eiser, maar ondersteunt het initiatief met informatie uit haar uitgebreide database, input van experts en publiciteit.
Als je geïnteresseerd bent in de voortgang van de zaak of overweegt deel te nemen, kun je op de website van SchipholWatch je e-mailadres achterlaten. Hierover schrijft SchipholWatch: Houd er rekening mee dat dit e-mailadres wordt doorgestuurd naar het samenwerkingsverband zodra het door is, waarna jouw gegevens worden verwijderd.

Bron: SchipholWatch, 28 april 2024