CRO RotterdamJohn Witjes neemt afscheid van de CRO

Na 10 jaar actief deelgenomen te hebben aan de CRO vertrekt John Witjes.

De Commissie Regionaal Overleg (CRO) luchthaven Rotterdam is per 1 mei 2013 ingesteld door de staatssecretaris van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, het huidige ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het doel is om alle belanghebbende rond de luchthaven bij een te brengen. Om die reden zijn er bewonersvertegenwoordigers van Rotterdam, Schiedam en Lansingerland aangetrokken. Deze vrijwilligers moeten samen met de over-vertegenwoordige luchtvaartspecialisten een gezamelijk gedragen adviesgroep vormen. Vanwege de scheve verhoudingen van betaalde luchtvaartvertegenwoordigers tegenover de vrijwilligers is het concept nooit geworden waar het voor is opgericht.

John WItjes heeft twee termijnen van 5 jaar als vertegenwoordiger volbracht en zich (als minderheid) ingezet voor de belangen van de Schiedamse bevolking. Op 6 juni nam John Witjes afscheid en sprak de vergadering toe.

John Witjes CRO lid namens Schiedam

Slotwoord: een reflectie op 10 jaar bewonersvertegenwoordiger in de CRO

"Sinds juni 2014 ben ik lid van de CRO als bewonersvertegenwoordiger van Schiedam. Destijds op voordracht aan het gemeentebestuur vanuit het SOBO: het Schiedams Overleg Bewoners Organisaties.

De rechtvaardiging van mijn deelname aan de CRO was dus het draagvlak bij de bewoners van Schiedam. In die tien jaar is dat echter veranderd. Bewonersorganisaties of wijkverenigingen zijn er vrijwel niet meer in Schiedam. De bewonersvertegenwoordiger anno nu moet zijn eigen achterban organiseren. En dat is best lastig. Gelukkig is er sinds 5 jaar de landelijke Stichting ABReL om de bewonersvertegenwoordigers te ondersteunen.

In de CRO heb ik alle Schiedammers vertegenwoordigd die waarde hechten aan een goede en gezonde leefomgeving. Het recht op rust van mensen was voor mij veel belangrijker dan het vermeende recht op vliegen van personen.

In die tien jaar zijn veel onderwerpen de revue gepasseerd in de CRO. Maar één onderwerp heeft al die tijd gedomineerd, zeg maar gerust “de CRO gegijzeld gehouden”, namelijk een nieuw Luchthavenbesluit.

De tijdelijke omzettingsregeling uit 2013 moest zo snel mogelijk worden vervangen door een LHB. Maar dit is tot op heden niet gelukt. Zelfs niet na een participatietraject met Wesselink Van Zeijst. Dat was voor mij als deelnemer een intensief en leerzaam traject. Leerzaam, omdat ik daarvan geleerd heb dat een nieuw LHB niet tot stand kan komen zonder duidelijke en mogelijk ingrijpende keuzes te maken: meer vliegen met minder hinder is een onoverbrugbare tegenstelling.

Dit inzicht wil ik u meegeven: als het verminderen van hinder voor de omwonenden het doel is, dan is minder vliegen het middel.

Als ik kijk naar wat er bereikt is in 10 jaar CRO, zou ik zomaar wat cynisch kunnen worden. Sinds 2013 steeg het aantal klachten bij de DCMR uit Schiedam met 2500 …procent! Van 800 naar 26.000! 

En in 2022 ervaarde volgens de GGD 13% van alle Schiedammers ernstige geluidhinder van vliegtuigen; dus in Schiedam-Noord met 30.000 inwoners zal dit percentage veel hoger liggen. Van hinderbeperking is sinds de start van de CRO dus weinig terechtgekomen.

Dan is mij vaak de vraag gesteld: “Als je zoveel last van die vliegtuigen hebt, waarom verhuis je dan niet?” Inmiddels ben ik vorig jaar verhuisd naar een appartement in het centrum van Schiedam. En ik moet zeggen, met de ramen dicht hoor ik nauwelijks vliegtuigen afgezien van de traumahelikopter. De hinder is voor mij nu acceptabel.

Het toeval wil echter dat ik nu woon in een appartementengebouw met de naam ‘Atlanta’. En laat dat nou net de stad in de VS zijn met de aller drukste luchthaven ter wereld….!

Ik wens u en mijn nog onbekende opvolger veel succes in de CRO!"

John Witjes, 6 juni 2024.

Ook de vereniging BTV-Rotterdam is John dankbaar voor zijn inzet voor de burgers.