Meer of minder sportvliegtuigjes?

Omwonenden klagen niet alleen over geluidsoverlast van de grote luchtvaart maar hebben veel hinder van bijvoorbeeld sportvliegtuigjes die overvliegen.

BTV heeft geconstateerd dat er iets is veranderd met de kleine luchtvaart na het omzettingsbesluit d.d. 1 mei 2013. Die verandering kan negatief uitpakken voor omwonenden.

Na het omzettingsbesluit wordt de kleine luchtvaart niet alleen meegerekend in dezelfde geluidszone als de grote luchtvaart in plaats van in een eigen geluidszone maar, belangrijker, vervalt ook de straffactor in het weekend.
Naar aanleiding hiervan heeft de BTV vragen gesteld aan de politiek verantwoordelijken.
Lees hieronder het antwoord.

Het klopt dat tot de omzettingsregeling een zogenoemde BKL-geluidszone bestond met (afwijkende van Ke, maar gelijk aan Lden) nachtstraffactoren en een weekendweegfactor.
Dit laatste betekende dat vliegtuigenbewegingen van de kleine luchtvaart die hieronder vielen (alleen vliegtuigen met propellor aandrijving die "op zicht" vlogen) in weekenden in de zomermaanden zwaarder meetelden.

Deze BKL-geluidszone heeft bestaan van 1 november 2001 tot 1 mei 2013. In deze periode is nog nooit een vliegtuigbeweging agv het "vollopen" van de BKL-geluidszone geweigerd, niet door de weeks maar ook niet in de weekenden.
Reden hiervoor was dat het kleine verkeer in deze periode een "vrije val" heeft doorgemaakt als gevolg van verder toenemende eisen aan vliegopleidingen en hoge brandstofkosten alsmede de verstilling (moderne vliegtuigen en/of geluidsdempers) van de vloot die op RTHA vliegt.
Zo is de afgelopen 10 jaar de kleine luchtvaart van een kleine 49.000 in 2003 gedaald naar ruim 30.000 vorig jaar (zie bijgevoegde statistiek die ook op onze website te vinden is). Gezamelijk met het stiller worden van de vloot betekent dit dat de geluidsbelasting in deze periode dan ook significant is afgenomen.

De gebruikers van kleine luchtvaarttuigen (trouwens niemand binnen RTHA!) kent het begrip weekendweegfactor omdat dit nog nooit op RTHA tot problemen gevoerd heeft. Het afschaffen ervan zal dus ook bij (vrijwel) niemand bekend zijn.

De signalen die ik ontvang is dat de kleine luchtvaart als direct gevolg van de recessie onder druk staat aan dat de vliegclubs vliegtuigen willen afstoten omdat er te weinig gevlogen wordt.

Daarnaast is de circuitbeperking voor les- en oefenvluchten op zaterdagmiddag en zondag de gehele dag gewoon teruggekeerd in de omzettingsregeling, hetgeen betekent dat herhaald starten en landen met vliegtuigen op bedoelde dagdelen niet mogelijk is.
Als gevolg hiervan kan/kon er in praktijk al niet veel in het weekend op RTHA!

De kans dat er veel meer in het weekend gevlogen gaat worden als gevolg van het afschaffen van de (separate) BKL-zone lijkt mij dan ook puur theoretisch omdat het fenomeen vrijwel onbekend was en er nog nooit een vliegtuig op RTHA op deze grond geweigerd is.

Met vriendelijke groet,

Steven van der Kleij
Ir. S.M. van der Kleij
Manager Informatie, Capaciteit en Beleid
Rotterdam The Hague Airport BV

Toelichting:

De Bkl-zone (Besluit Kleine Luchtvaart) van het luchtvaartterrein in het kader van de leesbaarheid van het plan ongewijzigd overgenomen. De geluidszones lopen grofweg over de navolgende gebieden: Vlinderstrik, Wilderszijde, Hoekse Park, het gebied tussen Bergweg-Zuid en N209, bedrijventerrein Weg en Land, het gebied Leeuwenhoekweg en Oosthoeck.