Prov. Zuid-Holland vernietigend over procedure luchthaven.

 

PERSBERICHT

In de Vergadering Provinciale Staten op 6 juli 2022 heeft een motie van Lies van Aelst (SP) er toe geleid dat het schijnparticipatietraject van Rotterdam The Hague Airport als mislukt is bestempeld. Deze motie is aangenomen door een meerderheid van stemmen.

Debacle

Lies van Aelst (Fractievoorzitter SP in Zuid-Holland) is reeds lang betrokken bij het debacle rond de groeiplannen van de luchthaven. In dezelfde motie werd tevens aangenomen dat dit participatieproces rond RTHA geen plaats zou moeten hebben in besluitvorming over RTHA. In feite wordt het proces hiermee afgedaan als niet-relevant.
Tot slot wordt verklaard dat “Een gedegen participatieproject waar inwoners gelijkwaardig in betrokken worden noodzakelijk is voorafgaand aan besluitvorming rond RTHA.” Dit houdt in dat de politiek heeft gezien dat het huidige plan om via een slimme truc tot groei van de luchthaven te kunnen komen was gebaseerd op ongelijkheid in het spel.

Bewoners blij

Bewonersvereniging BTV-Rotterdam reageert enthousiast, maar ook waakzaam. Voorzitter Alfred Blokhuizen: “De luchthaven heeft werkelijk alle regels overtreden die zij maar konden overtreden en dachten hiermee als vanouds weg te kunnen komen. De BTV-Rotterdam was eerder als ‘gelijkwaardige deelnemer’ uitgenodigd in het project, maar na enkele maanden is de BTV door het bureau Wesselink en van Zijst uit het overleg gezet. Ook bleek uit mailverkeer van de Schipholgroep dat spreken met de voorzitter van de BTV “geen goed idee”. Onze inbreng paste niet in het straatje van de luchthaven, die immers alleen maar gaat voor groei. Dus werden plots de regels voor deelname voor alleen ons aangescherpt. Zo zijn wij er uitgegooid.” Enkele maanden later zijn de bewonersvertegenwoordigers van Rotterdam er uit gestapt. Gemeente Rotterdam heeft zich uitgesproken tegen dit traject en gemeenten Zuidplas, Vlaardingen en Westland, waar veel overlast is, werd op voorhand al uitgesloten van deelname. Hierdoor bleven alleen de luchtvaartlobby over en twee individuele personen die makkelijk te manipuleren zijn door de organisatie en dus de luchtvaartlobby.

Hoe verder?

De luchthaven is al jaren verplicht een aanvraag in te dienen voor een nieuwe vergunning. In feite opereert het illegaal. Bovendien ontbreekt het aan een natuurvergunning. Dat laatste is een traject apart.
De harde eis die de minister stelt aan de luchthaven is dat het plan dat zij indienen gedragen moet worden door de burgers. Duidelijk is dat het plan dat zij nu presenteerden geen draagvlak heeft, dus is een derde poging om met een groeimodel te komen uitgesloten. Blokhuizen hierover: “Vergeet niet dat ook in 2017 een onderzoek is gedaan door verkenner Joost Schrijnen. Hij kwam toen al met de conclusie dat er geen draagvlak was voor groei van de luchthaven.”

Krimp is enige optie

Belangrijke sponsoren in dit project zijn zowel de Gemeente Rotterdam als Provincie Zuid- Holland. Vooral Rotterdam had als harde voorwaarde gesteld dat een krimpscenario moet worden doorgerekend. De Provincie wil zelfs “alternatief grondgebruik van de luchthaven” (lees o.a. woningbouw) onderzocht hebben. Dit is botweg geweigerd door de luchthavendirectie.
Onafhankelijk van dit traject heeft Minister Harbers de Schipholgroep opdracht gegeven om zo’n 60.000 vluchten te schrappen. Alfred Blokhuizen: “Dat getal komt overeen met veel meer dan de jaarcapaciteit van RTHA. Dit laat meteen zien hoe weinig economisch belang een vliegveld is van deze omvang. Maar het gaat verder! RTHA is een verlengstuk van Schiphol. Dat schrijft de luchthaven zelf op hun website. Dus als Schiphol met minimaal 10% moet krimpen, geldt dat ook voor de vijfde startbaan, genaamd RTHA.
“De conclusie die getrokken moet worden, is dat de luchthaven een nieuwe vergunning moet aanvragen waarin de opdracht tot krimp gedegen is verwerkt.”, aldus de zegsman van de BTV.

Jaren 80

Bewoners zien dat de luchtvaartbranche en dus RTHA enerzijds prat gaat op (vermeende) technologische ontwikkelingen, maar anderzijds blijft hangen in een het oude ‘jaren-80’ denken. De BTV hierover: Vliegvelden maken zich op momenten groter en belangrijker dan dat ze zijn. Ze schermen met termen als ‘banenmotor’ en ‘aanjager van economie’. Wanneer je goed kijkt, zie je dat de luchthaven nog maar 108 arbeidsplaatsen heeft, inclusief 20% stagiaire. Zou de luchthaven sluiten, dan hebben deze mensen in no-time elders werk. Er wordt op ze gewacht.
Vele jaren gaat er uit de gezonden economie voor vele miljarden aan steun, subsidie en belastingvrijstelling. Je kunt je dus serieus afvragen wat nu de werkelijke toegevoegde waarde is van deze vervuiler in de regio.

Sluiten?

In Nederland liggen luchthavens dicht bij elkaar. RTHA kan om meerdere redenen gesloten worden. Het is niet rendabel, het vervuilt en het neemt veel ruimte in beslag waar woningen gebouwd kunnen worden, plus een park. Van de BTV mag de politie- en traumahelikopter blijven. Door de rest op te doeken komt niet alleen ruimte voor 10000 woningen vrij op het luchthaven terrein, maar ditzelfde aantal kan in aangrenzende gebieden worden gebouwd waar het nu verboden is, vanwege het vliegveld. Het plan is gepresenteerd op www.rotterdamcentralpark.nl en wordt inmiddels gedragen door tal val van regionale en nationale politici en deskundigen.

Datum, 7 juli 2022

Donkere tijden voor RTHA