Bewonersvereniging vraagt directie luchthaven om rectificatie NRD

PERSBERICHT

– VRIJ VOOR PUBLICATIE

Rotterdam, 20 februari 2023

De vereniging BTV-Rotterdam heeft grove fouten geconstateerd in de concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau, kortweg NRD.
De vereniging heeft de directie van Rotterdam The Hague Airport (RTHA) en de minister van I&W hierover schriftelijk geïnformeerd. Zo stelt RTHA dat instandhouding van de huidige mobiliteitsfunctie van de luchthaven voor de regio (lees: vakantievluchten) is voorgeschreven in de Luchtvaarnota. Dat is onjuist!

Eind januari startte RTHA de aanvraag van een nieuwe vergunning (platformparticipatie.nl). De NRD bepaalt de scope en milieuaspecten van het onderzoek van een aantal scenario’s.

Misleiding

Voorzitter Alfred Blokhuizen: “De strekking van de NRD is dat een toename van het aantal vakantievluchten met 40% het enige realistische en juridisch haalbare scenario is. Burgers worden verkeerd voorgelicht. Zij worden ontmoedigd om een zienswijze in te dienen. Degenen die wel een zienswijze indienen, weten niet hoe het werkelijk zit. Dit is onrechtmatig, omdat de
burger bewust belangrijke informatie wordt onthouden.”

De vergunningsaanvraag moet voldoen aan de Luchtvaartnota. Daarin is het beleid van de overheid voor de luchtvaartsector tot 2050 vastgelegd. Deze Luchtvaartnota is helder. Het Rijk stelt als doel de negatieve gezondheidseffecten door de luchtvaart te verminderen. Hierbij gaat het om geluidsbelasting en de uitstoot van schadelijke stoffen voor mens en klimaat.

RTHA zet echter in op significante groei. De scenario’s met beperkte groei (20% meer vakantievluchten ) en geen groei zijn volgens RTHA op langere termijn misschien financieel/economisch onhaalbaar. Als dat zo is, dan vallen deze alternatieven af, aldus RTHA. Een krimpscenario is in de NRD bij voorbaat uitgesloten.

Rotterdam The Hague Airport

Afname negatieve gezondheidseffecten

Blokhuizen vervolgt: “Om het eenvoudig te zeggen, de Luchtvaartnota schrijft voor dat een regionaal vliegveld, zoals RTHA, ervoor moet zorgen dat de negatieve gezondheidseffecten door het vliegverkeer voor omwonenden afnemen. Dat staat heel duidelijk beschreven. Om die reden is het onmogelijk om te kiezen voor extra vluchten, onder welk voorwendsel dan ook. Zélfs wanneer het verdienmodel van de luchthaven in gevaar zou komen, heeft een verbetering van het leefklimaat voorrang.”

Bovendien komt de exploitatie van de luchthaven niet in gevaar, zelfs niet in een krimpscenario. De conclusie van RTHA dat geen / beperkte groei misschien onhaalbaar is en dat krimp niet realistisch is, klopt niet. Schiphol Group is namelijk hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van RTHA. Blokhuizen: “Dit blijkt uit de kleine lettertjes in de jaarrekening van Schiphol Group. Zolang Schiphol Group niet overgaat tot sluiting van de Rotterdamse luchthaven, zal zij moeten bijspringen om RTHA financieel gezond te houden.”

Schrappen vluchten

De BTV constateert dat RTHA ook een ander belangrijk doel uit de Luchtvaartnota negeert. De Luchtvaartnota gaat uit van een ‘integrale mobiliteitsbenadering’ waarbij internationaal treinverkeer prioriteit heeft als alternatief voor vliegverkeer naar bestemmingen in Europa binnen een straal van 800 kilometer. Dit betekent dat circa 50% van de vluchten van RTHA kunnen worden geschrapt.

Niet rendabel

RTHA bestaat nu al meer dan 65 jaar en is nog nooit rendabel geweest. Steeds wordt een gezonde financiële exploitatie door de vliegvelddirectie als argument aangevoerd om verder te kunnen groeien. De directie wil nu zelfs intercontinentale vluchten toelaten. Daarvoor zijn vliegtuigen nodig die groter en zwaarder zijn dan de huidige Transavia-vloot.
Blokhuizen: “Dit betekent nog veel meer herrie en uitstoot van schadelijke stoffen, terwijl de Luchtvaartnota dit uitdrukkelijk verbiedt! En vergeet ook niet dat de luchtvaartsector een bijdrage moet leveren aan het halen van de klimaatdoelen.”

Deze uitzichtloze situatie dwingt de minister om ook de economische en maatschappelijke voordelen van sluiting van het vliegveld te laten onderzoeken. Uit eerder onderzoek blijkt dat RTHA de grond voor 0,12 eurocent per vierkante meter per jaar van de gemeente Rotterdam huurt. Dat is een fractie van de marktwaarde. Deze grond kan veel beter worden ingezet voor woningbouw en een groot centraal gelegen park voor de Rotterdamse regio.

RTHA wil niet op onze brief ingaan en wijst ons verzoek tot rectificatie van de NRD af. Op het moment van publicatie van dit bericht heeft de BTV geen reactie van de minister ontvangen.

Einde persbericht

Bijlage: brief aan directie RTHA met verzoek tot rectificatie.