Rekentruc: Overlastmeldingen 2021-2022 van RTHA door DCMR met 13.000 naar beneden bijgesteld

DCMR verlaagt overlastmeldingen RTHA met 13.000 (-15%) van 113.000 naar bijna 100.000.

Dat ontdekte bewonersvertegenwoordiger John Witjes bij het narekenen van de jaarlijkse meldingenrapportage Vliegveld Rotterdam van DCMR.

DCMR gebruikt een nieuwe berekeningsmethode die door het vliegveld eind 2021 werd gevraagd. Tot 2021 werd gerekend met maximaal 2 meldingen per gebeurtenis per postcode/huisnummer. Sinds 2021 is dat teruggebracht naar 1. Daarmee werd rekenkundig de overlast met 15% naar beneden bijgesteld. Het lijkt nu alsof er minder overlast en slaapverstoringen worden ondervonden door de omgeving dan in werkelijkheid. Bedenk dat een verzorgingshuis met 30 kamers, of een studentenhuis met 8 bewoners nog maar voor 1 geldt. Dat betekent veel voor de uitslagen, zo blijkt nu overduidelijk.

113.000 meldingen

De jaarcijfers van RTHA blijken daardoor nog veel slechter dan al werd gedacht. John Witjes berekende dat er geen sprake is van bijna 100.000 meldingen, maar van 113.000. Dat is een enorm verschil. DCMR bevestigde desgevraagd de bevindingen van de Schiedamse bewonersvertegenwoordiger.

Het aantal meldingen is al explosief gestegen en de vooruitzichten voor 2023 zijn nog alarmerender. Het aantal meldingen zal richting de 200.000 gaan. Als de berekeningsmethode van 2019 wordt gehanteerd zal het uitkomen op 230.000 meldingen. Dat is ruim 50 keer meer dan in 2010!

Het is niet te verteren dat de milieudienst meegaat in de wensen van het vliegveld. De beschermers van onze leefomgeving zouden niet moeten meegaan in het naar beneden bijstellen van overlastcijfers, slechts voor de beeldvorming rond het vliegveld. Daarmee worden de media en de bewoners in de regio op het verkeerde been gezet, ook omdat DCMR niet volstrekt duidelijk maakt hoe de cijfers zijn samengesteld. Hierdoor worden vaak de verkeerde conclusies getrokken door lezers van de rapportages.

Downloads:

DCMR-Jaarrapport meldingen_RTHA (2022)

Grafieken:

Meldingen 2022 DCMR

2022 Overlastmeldingen DCMR (Jaaroverzicht)

2023 Overlastmeldingen DCMR 2e kw

2023 Overlastmeldingen DCMR 2e kw