PERSBERICHT, ROTTERDAM 8 OKTOBER 2018

REACTIE OP ‘SLIM EN DUURZAAM’ PLAN VAN SCHIPHOL

Luchtvaart lobby schakelt over naar ‘greenwashing’.

Voor een grote groep lezers is de term ‘greenwashing’ mogelijk nieuw. Daarom een verklaring. Wikipedia beschrijft dit verschijnsel als: “Greenwashing is het zich groener of maatschappelijk verantwoorder voordoen dan een bedrijf of organisatie daadwerkelijk is. Men doet alsof men weloverwogen met het milieu en/of andere maatschappelijke thema's omgaat, maar dit blijkt vaak niet meer dan 'een likje verf'.”

Deze week twee berichten uit de luchtvaartsector, duidelijk aangestuurd vanuit de directie van Schiphol/KLM. Bijna niemand weet waar de KLM begint en Schiphol eindigt, maar dat terzijde.

GROOTSTE VERVUILER

Luchtvaart is alom bekend als één van de grootste vervuilers in de Nederlandse economie en in het transport in bijzonder. Zeker wanneer men kijkt naar de eenheden vervuiling per getransporteerde persoon. Ondanks deze wetenschap wil de luchtvaart uitbreiden omdat de eigen portemonnee belangrijker is dan maatschappelijk besef. Om nu de kortzichtige en korte termijn resultaten te kunnen bereiken heeft de luchtvaartlobby ontdekt dat het milieu een belangrijke motivatie is voor politiek en publiek. Er wordt in de nieuwe campagne een groen rookgordijn gelanceerd. Met veel ophef wordt gewezen op aanpassingen op microniveau en voorspelt dat de resultaten enorm zullen zijn.

Achter elk van de gepresenteerde stappen uit het zeven stappenplan schuilt een groot stuk eigenbelang, dat nu anders wordt verpakt. De naam van het project heet “Slim en Duurzaam”. Een slim gekozen wijze om de ingeslagen weg van greenwashing te promoten: gebruik het woord ‘duurzaam’

 

THEMA’S

De zeven gepresenteerde thema’s voor het actieplan zijn:

1. Optimaliseren van vliegroutes en procedures

2. Stimuleren van schonere vliegtuigen via luchthavengelden
3. Inzet van duurzame brandstof
4. Radicale vlootvernieuwing
5. Inzet van de internationale trein en andere duurzame modaliteiten op korte afstanden
6. Emissie loze luchthavens
7. Snelle en efficiënte reis van en naar het vliegveld

 

De stappen zijn niet in de media toelicht, maar logische gevolgen zijn:
1. Optimaliseren van vliegroutes en procedures

• Hiermee wordt gerechtvaardigd dat vliegtuigen in een rechte lijn komen aanvliegen. Dat ze daarmee over bebouwing komen is jammer, “want het is kosteneffectief”, dus goed voor het milieu.

2. Stimuleren van schonere vliegtuigen via luchthavengelden

• Begrippen als stimuleren zijn loze begrippen gebleken bij Schiphol. Men belooft veel plannen, maar ze worden niet opgevolgd. Deze loze beloftes zijn inmiddels officieel bekend als ‘Geschiphold’ worden.
De achterliggende bedoeling is dubbel: voorkomen dat de luchtvaart Tax komt, maar extra ruimte om meer vluchten te mogen uitvoeren. Opmerkelijk dat deze vervuilingbelasting niet als optie 8 wordt bejubeld, want zélf wil Schiphol selectief gaan heffen. Vervuilende toestellen zullen dit aanvechten als ‘ongelijke behandeling’, waardoor dit plan amper kans van slagen heeft. Tevens wordt hierbij voorbij gegaan aan het feit dat vliegtuigen niet alleen CO2 uitstoten, maar o.a. ook fijnstof en geluid produceren.

3. Inzet van duurzame brandstof

• Geen enkele brandstof is duurzaam. Zelfs biodiesel en bio-kerosine trekken een zware wissel op milieu omdat deze door een veredelde vorm van roofbouw wordt gerealiseerd. Verder wordt de geluidsoverlast niet minder of er met grijze dan wel met groene kerosine wordt gevlogen.

4. Radicale vlootvernieuwing

• Weer een loze belofte. Participant in dit project, Transavia heeft ca 5 jaar geleden voor veel geld de vloot vernieuwd en uitgebreid met ouderwets type toestellen. Deze gaan nog minstens 20 jaar mee. Is er één zinnig denkend mens die nu werkelijk verwacht dat Transavia deze nieuwe toestellen laat slopen om nieuwe te kopen? Doorverkopen is geen optie, want dan komt dit zelfde toestel met een andere maatschappij weer terug.

5. Inzet van de internationale trein en andere duurzame modaliteiten op korte afstanden

• Klink mooi, maar KLM directeur Pieter Elbers zegt dezelfde week in Elsevier, dat het logisch is om ook korte afstanden per vliegtuig te reizen. Hier valt de KLM dus door de mand. Bijzonder opmerkelijk is dat in ditzelfde artikel Elbers zichzelf (en de hele luchtvaartsector) in een slachtofferrol plaatst. De grote boosdoener zijn die milieufreaks.
Hij pleit er voor om (zijn eigen) belang te dienen en niet naar het milieu te kijken. Stoere praat, maar hij snapt het principe van Greenwashing nog niet. 
Met zijn betoog in Elsevier zet hij deze 7 punten direct als ongeloofwaardig weg.

6. Emissie loze luchthavens

• Wederom een geval van “greenwashing”. Niet de luchthavens zorgen in eerste instantie voor overlast en vervuiling, maar de toestellen die hier komen en vertrekken. Dan is het mooi om een zonnepaneel te plaatsen, maar dat is een druppel op de gloeiende plaat.

7. Snelle en efficiënte reis van en naar het vliegveld

• Hiermee wordt verhuld aangekondigd dat vliegvelden als RTHA een eigen metroaansluiting moet krijgen. Een miljoenen-verslindend project terwijl er op enkele honderden meters afstand al een halte is. Niet toegelicht wordt hoe hiermee de CO2 uitstoot en andere schadelijke effecten, zoals geluid en fijnstof, wezenlijk wordt aangepakt.


Deze toelichting is summier, met als doel om het groene rookgordijn door te prikken.
Waar in essentie aan voorbij gegaan wordt is dat er nu een probleem is en dat er nu geen extra vluchten mogen komen. In feite is dus wat de luchtvaartlobby vertelt: Wacht met nieuwe toewijzingen in geluidsruimte tot de oplosbare problemen zijn verholpen.

Vereniging Bewoners tegen Vliegtuigoverlast
Rotterdam, 8 oktober 2018