Persbericht Handhavingverzoek aan de ILT

De Vereniging Bewoners tegen vliegtuigoverlast (BTV) heeft deze week een brief gestuurd aan de Inspectie Leefomgeving en Transport met het verzoek om op te treden tegen Rotterdam The Hague Airport (RTHA). 

Rotterdam 15 januari 2019

Uit de eigen rapportage van RTHA bleek namelijk dat het toegestane geluidsniveau in 2018 is overschreden; de overschrijding was het hoogst in de zomermaanden en komt over heel 2018 op 18%. BTV vindt dat de ILT handhavend moet optreden.
De overschrijding met 18% is fors en heeft mede voor een explosieve groei aan klachten van omwonenden gezorgd.
RTHA heeft een recordjaar achter de rug: nog nooit zijn er zoveel vluchten en passagiers vandaan vertrokken als in 2018. Voor de omwonenden betekent dit een record aan geluidsoverlast en luchtvervuiling.

Volgens BTV zijn maatregelen tegen overschrijding van het toegestane geluidsniveau noodzakelijk. RTHA gaat anders door met gestage groei en trekt zich niets aan van de klachten van de omgeving, net zoals het zich niets aantrekt van de afspraak over het aantal toegestane nachtvluchten dat al jaar in, jaar uit wordt overschreden.

Tijd voor actie van de handhaver!

BijlageUitgaande brief.