Vergadering met borrel naUitnodiging Algemene Leden Vergadering (ALV)

Vrijdag 24 mei 2024

Beste leden,

Hiermee nodigt het bestuur van de vereniging Bewonersgroep Tegen Vliegtuigoverlast (BTV) u uit voor de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) op vrijdag 24 mei 2024 in het wijkgebouw “De Buurvrouw”, Rotterdam (Schiebroek) om 19.30 uur.

Bijgaand de agenda voor de ALV.

Drie delen

De vergadering bestaat uit drie delen
Eerst behandelen we de formele agendapunten. De in de agenda aangehaalde en achterliggende bescheiden liggen ter inzage in de zaal.
Na de pauze hebben wij drie korte, interessante presentaties:

  •  Enquête onderzoek BTV in relatie tot DCMR (Alfred Blokhuizen)
  •  Voortgang Burgermeetnet (Arie den Draak)
  •  Gastspreker Hiske Arts 

Hiske Arts is campagnecoördinator van Fossielvrij NL. Fossielvrij NL won in oktober 2021 de eerste plek in de Duurzame 100 van dagblad Trouw. Fossielvrij NL heeft de Greenwashing-rechtszaak tegen KLM gewonnen. Wat betekent deze uitspraak voor de luchtvaart? Het bestuur van de BTV is bijzonder verheugd haar komst aan te kondigen.
Na deze presentatie volgt het derde deel: informeel samenzijn.

Mooi resultaat!

Deze week behaalde de BTV-Rotterdam een klinkende overwinning bij de rechtbank Arnhem in een procedure tegen RTHA en de minister voor Natuur en Stikstof over de vereiste natuurvergunning. Volgens de rechtbank moet de minister passende maatregelen treffen om de noodzakelijke daling van stikstofdepositie op de Natura 2000-gebieden rondom het vliegveld binnen afzienbare termijn te bewerkstelligen. De minister moet een nieuw, goed onderbouwd besluit nemen op de vergunningsaanvraag van RTHA.

Wij verwachten dat de BTV nog meer juridische procedures zal moeten voeren om de overheid te dwingen tot nakoming van haar verplichtingen. De belangen van de omwonenden van RTHA staan op het spel.  Jouw (financiële) steun is hard nodig!

Praktisch

  • Datum: vrijdag 24 mei 2024
  • Aanvang: 19.30 uur (de zaal is open vanaf 19.00 uur)
  • Locatie: wijkgebouw “De Buurvrouw”, gelegen aan de Larikslaan 200, 3053 LE Rotterdam (Schiebroek)
  • Na afloop is er tijd voor een hapje en drankje.

Vergadering met borrel na

Wij ontmoeten jullie graag op vrijdag 24 mei a.s.!
Hartelijke groet namens het bestuur van de vereniging BTV,

Alfred Blokhuizen
Voorzitter

Bijlagen