Maart 2024 - Voortgang Burgermeetnet

De stand van zaken per maart 2024.

Burgermeetnet

In februari 1999 werd in de Provincie Zuid-Holland een motie aangenomen om geld vrij te maken voor het opzetten van een burgermeetnet rond geluidsoverlast van Rotterdam The Hague Airport.

De Provincie betaalt 7 verplaatsbare meetpunten. Gemeente Rotterdam participeert met 2 vaste meetpunten. De DCMR kreeg de opdracht om de uitvoering van het mandaat te realiseren.

Door corona en de nasleep ervan heeft het project bijna 2 jaar stilgelegen.

In oktober 2023 werd door de commissie Burgermeetnet een oproep gedaan voor vrijwilligers die een geluidsmeetpunt bij hun huis wilden hebben.

In totaal kwamen er een zeventigtal positieve reacties. Dat houdt in dat er veel meer belangstelling is voor plaatsingen dan dat er meetapparatuur beschikbaar is.

Meetpostlocaties

Er zijn inmiddels 3 bijeenkomsten geweest waarbij burgers, buurtverenigingen met DCMR en de provinciale vertegenwoordigers de plannen maken. Het eerst punt was zoeken waar de meetpunten zouden kunnen komen. In onderstaand schema zijn de mobiele posten ingetekend met een blauw +-teken en de vaste posten met een rood.

De opstelplaatsen dienen aan enkele technische eisen te voldoen, zoals vrij van ander omgevingslawaai (trein, autoweg, school etc.). De definitieve plaatsen worden nog nader vastgesteld.

Een eerste opzet is gemaakt voor wat er nodig is om de gemeten resultaten inzichtelijk te maken. Dat zal via een openbare website gebeuren, die nu nog in ontwikkeling is. https://burgermeet.net/

De vervolgstappen zijn nu vooral op het gebied van de technische functionaliteit van de website, terwijl ondertussen geluidsdeskundigen de geselecteerde locaties controleren op technische haalbaarheid voor plaatsing.

Hieronder afgebeeld: een voorbeeld van een vast meetpunt (klasse 1) en een voorbeeld van een mobiel meetpunt (klasse 2)

Burgermeetnet stationair meetpunt Mobiel Meetpunt klasse2

Download "Introductie BurgerMeetnet'