Luchthavenbesluit RTHA

BTV RotterdamAirport logoZienswijze BTV Ontwerp-Luchtvaartnota 2020-2050

Middels onderstaande brief reageerde de Vereninging BTV-Rotterdam op de Ontwerp Luchtvaartnota (OLV).

Lees meer...

BTV spreekt in bij Provinciale Staten Zuid-HollandProvincie ZuidHolland

Ter voorbereiding van Statencommissie Bereikbaarheid en Energie, 20 juni 2020 verzamelde de geduputeerden onderbouwing van hun advies. De BTV maakte gebruik van de mogelijkheid tot inspraak.

Lees meer...

Ministerie van Infrastructuur en MilieuBTV-standpunt op Kabinetsreactie advies over stikstof en de luchtvaartsector

Stikstof en de luchtvaartsector. Het gegoochel van de minister.

Lees meer...

Min van Infrastructuur en WaterstaatKabinetsreactie advies over stikstof en de luchtvaartsector

Op 24 april 2020 schreef minister van Infrastructuur en Waterstaat, mevrouw Cora van Nieuwenhuizen onderstaande brief aan de Tweede Kamer met de standpunten tot de stikstof en de luchtvaart.

Lees meer...

Min van Infrastructuur en WaterstaatUitstel beantwoording ingediende zienswijze op Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Het bestuur van de BTV ontving op 3 maart 2020 deze kennisgeving van het ministerie I&W.

Lees meer...

RijksoverheidReactie op zienswijze BTV op de NRD Luchtruimherziening

De Vereniging BTV ontving deze reactie naar aanleiding van de ingediende zienswijze.

Lees meer...

SATL logo

Deze verklaring van SATL en BTV mocht niet worden gedeeld

De bijeenkomst van de klankbordgroep Luchtvaartnota 2020-2050 onder leiding van het Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) verliep gister bijzonder onplezierig.

Lees meer...

presentatie van de Kerngroep

Hieronder een weergave van de PowerPoint-presentatie van de Kerngroep.

Lees meer...

Zienswijze van de heer Schendstok op NRD Herziening luchtruim

De heer J. Schendstok is vast lid bij de CRO, maar stuurde op persoonlijke titel zijn zienswijze op het gepubliceerde "NRD Herziening luchtruim".

Lees meer...Copyright ©  BTV-RotterdamAirport 2020 Twitter bird logo    
Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast - BTV-RotterdamAirport