Eerste KamerOpen brief aan Eerste Kamer - totstandkoming en uitvoering van het luchtvaartbeleid.

Op 30 maart 2022 stuurde een groot aantal bewonersorganisaties een uitgebreide brief aan de Eerste Kamer waarin ernstige zorgen worden geuit over de totstandkoming en uitvoering van het luchtvaartbeleid. De burgers vragen de Eerste Kamer onder meer de wetteloosheid te beëindigen.

AD OnlineMéér vluchten? Onderzoek juist of het minder kan, zegt Schiedam

Geen groei, maar juist minder vluchten bij Rotterdam The Hague Airport. Dit scenario moet ook onderzocht worden, meent de gemeente Schiedam.

SchipholWatchBrief van bewonersgroeperingen aan Demissionair minister van Infrastructuur (I&W)

Demissionair minister Barbara Visser van Infrastructuur (I&W) antwoordde op verzoek van de vaste kamercommissie voor I&W op een brief die wij haar stuurden op 17 september van dit jaar. In haar antwoorden bagatelliseerde zij de kankerverwekkende uitstoot van Schiphol en stelde zij omwonenden medeverantwoordelijk voor de gemaakte beleidskeuzes. We klimmen opnieuw in de pen.

BTV-RotterdamAirportZienswijze Ontwerp Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening

De Vereniging BTV heeft hun zienswijze gezonden naar het ministere van I&W. Het maakt bezwaar op de voorgenomen groei.

Ministerie  van Infrastructuuren Waterstaat“Schiphol Vernieuwd Verbinden, Verbindingsplan Schiphol en Omgeving 2021-2025 door Pieter van Geel, December 2020

In december 2020 presenteerde de toenmalige minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen Wijbenga, aan de Tweede Kamer het rapport “Vernieuwend Verbinden” waarin voorstellen om het vastgelopen overleg in de Omgevingsraad van Schiphol werd besproken.

Ministerie  van Infrastructuuren WaterstaatLuchtvaartnota 2020 - 2050 gepresenteerd


Minister Cora van Nieuwenhuizen Wijbenga (Infrastructuur en Waterstaat) heeft alle (negatieve) kritiek over haar achterhaalde concept luchtvaartnota naast zich neergelegd en vervolgens de definitieve Luchtvaartnota 2020-2050 ingediend. Slechts een enkele cosmetische wijziging is doorgevoerd in het concept. Hiermee spuugt ze op de 2,5 miljoen gedupeerde bewoners.

Luchtvaart notaConcept Luchtvaartnota nader toegelicht

Op 7 juli 2020 presenteerde de Vereniging BTV hun zienswijze op het concept Luchtvaartnota van het ministerie Van Infrastructuur en Waterstaat. In samenwerking met de heren Walter Manshanden en Leo Bus werden de diverse 'speerpunten' van de minister kritisch geanalyseerd.

NRC.nlAdviescommissie: Luchtvaartnota kabinet is te vaag om gevolgen voor milieu te kunnen bepalen

Tegenvaller voor het kabinet: de milieueffecten van zijn luchtvaartnota zijn volgens onafhankelijke adviseurs niet te beoordelen. „Er ligt huiswerk voor de minister.”

MER Commissie voor de milieureffectraportage'Commissie MER' over het concept Luchtvaartnota

Ter introductie van het MER-rapport schrijft de commissie o.a." Het ontbreken van duidelijke doelen voor de ontwikkeling van de luchtvaart in de periode na 2020 is volgens de Commissie een van de redenen waarom de besluitvorming over de toekomstige gebruiksmogelijkheden van de verschillende luchthavens stroef verloopt. De nota kiest wel ambities en bestuurlijke uitgangspunten, maar het uitwerken van doelen en maatregelen gebeurt pas in een volgende fase."

BTV RotterdamAirport logoZienswijze BTV Ontwerp-Luchtvaartnota 2020-2050

Middels onderstaande brief reageerde de Vereninging BTV-Rotterdam op de Ontwerp Luchtvaartnota (OLV).