Overheid.nl Wijziging Wet luchtvaart ter versterking CRO's burgerluchthavens van nationale betekenis

Artikel van de Overheid met betrekking tot een voorstel wetswijziging.

BTV-Wet- en regelgeving

Inleiding door BTV

Dit bericht bestaat uit twee delen: het eerste deel is de kennisgeving van de Overheid, met de oproep mogelijkheid op deze consultatie te reageren. De BTV heeft dat gedaan en de reactie vormt het tweede deel. Deze is in een zelfstandig bericht gepubliceerd. De BTV-Rotterdam heeft een reactie geplaatst. Deze is hier te lezen.

Het artikel van de overheid:

In het kort

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) werkt aan de versterking van de functie van de Commissies Regionaal Overleg (CRO) voor de burgerluchthavens van nationale betekenis. Het ministerie wijzigt hiervoor de Wet Luchtvaart en de Regeling CRO van nationale betekenis. De wet treedt naar verwachting per 1 januari 2025 in werking en de regeling per 1 januari 2024.

Wat is het doel?

De CRO’s zijn overlegplatforms met belanghebbenden. Deze platforms hebben de wettelijke taak om overleg tussen betrokken partijen rond de luchthavens te organiseren. Dit overleg moet bevorderen dat het gebruik van de luchthaven zo goed als mogelijk recht doet aan de belangen van die betrokkenen.

De wijzigingen zijn bedoeld om de adviserende rol van de CRO’s over de operationele zaken rond de luchthavens te versterken. Onder andere over de zaken die van invloed zijn op het milieu en de gezondheid in de regio rond de luchthavens.

Reacties?

U kunt tot en met 1 september 2023 via deze website reageren op alle onderdelen van de wet, de regeling en de toelichtingen.

Startdatum consultatie 21-07-2023
Einddatum consultatie 01-09-2023
Status Actief
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Keten-ID 25310

Onderwerpen

Luchtvaart

 

De wijziging is van belang voor belanghebbenden in de omgeving van de regionale luchthavens van nationale betekenis (Rotterdam The Hague Airport, Maastricht Aachen Airport, Groningen Airport Eelde en Lelystad Airport). Dit zijn:

 • Omwonenden;
 • Decentrale overheden;
 • De Luchthavens;
 • Luchtvaartmaatschappijen;
 • Lucht Verkeersleiding Nederland (LVNL);
 • Hulpdiensten;
 • Natuur- en milieuorganisaties.

De wijzigingen in de wet en de regeling hebben de volgende gevolgen:

Wijziging Wet:

 1. Verduidelijken welke gemeenten lid zijn van een CRO (door het lidmaatschap van een gemeente te koppelen aan het beperkingengebied 48 Lden-geluidbelasting);
 2. Toevoegen van de gebruikers van de luchthavens (luchtvaartmaatschappijen, hulpdiensten) aan de CRO. Bij de inwerkingtreding van de luchthavenbesluiten worden aparte gebruiksruimtes opgesteld voor commercieel en maatschappelijk verkeer. De invulling van deze gebruiksruimtes heeft invloed op meerdere partijen van de CRO;
 3. De actievere rol die het ministerie neemt als agendalid in de CRO (invullen van de regierol publieke belangen). Dat betekent dat het ministerie in de CRO aanwezig is, maar niet meestemt bij stemmingen.

Wijziging Regeling:

 1. De versterking van de bewonersvertegenwoordiging in de CRO (per deelnemende gemeente ook een bewonersvertegenwoordiger);
 2. De mogelijkheid om de voorzitter van de CRO een uitzondering te laten maken op de maximale zittingsduur van twee termijnen van CRO-leden naar een derde termijn. Dat is alleen mogelijk op verzoek van de organisatie en als er geen alternatief beschikbaar is.

 De twaalf relevante documenten zijn te downloaden via de projectpagina van Overheid.nl

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

De BTV-Rotterdam heeft een reactie geplaatst. Deze is hier te lezen.