Dossier "Luchthavenbesluit'

Rotterdam The Hague Airport dient over een 'Luchthaven Besluit' te beschikken. Deze wordt verstrekt door de minister van I&W.
De aanvraag hiertoe dient de betreffende luchthaven zelf te doen nadat tal van formele procedures zijn doorlopen. Helaas schort het in de uitvoering van de procedures en loopt de luchthaven jaren achter op schema.

Image

Rotterdam The Hague Airport

Kinderachtig willen winnen

Rotterdam The Hague Airport (RTHA) gedraagt zich als een verwend kind dat met gangbare spelregels niet kan winnen.

In plaats zijn verlies te erkennen past zo’n kind tijdens het spel de regels aan, in zijn voordeel.

Dit is wat we terugzien in het inmiddels geruchtmakende ‘participatieproces’ dat door RTHA is gestart om een draagvlak te creëren voor zijn gewenste uitbreidingsplannen.

Even een kort stukje luchthavengeschiedenis.

In 2016 had RTHA ook al groeiplannen. De nadrukkelijke voorwaarde van de Minister is dat dit alleen mogelijk is wanneer er maatschappelijk draagvlak bestaat. Op voorstel van RTHA werd een ‘verkenner’ aangesteld in de persoon van Joost Schrijnen. Hij kwam in 2017 tot de duidelijke conclusie dat er géén draagvlak is uitbreiding van de luchthaven. Een tegenvaller voor RTHA, maar wel duidelijk.

Advies over draagvlak luchthavenbesluit

Spelregels aangepast

Het was niet het gewenste resultaat, dus past de directie van het vliegveld de spelregels aan en laat in 2021 een nieuw onderzoek laten doen, dit keer met een groep afgevaardigden uit de regio en belanghebbenden. De meerderheid van de deelnemers in deze groep zijn (vooral) belanghebbende en betaalde professionals uit de luchtvaartindustrie, met toegang tot veel achtergrondinformatie die de gewone burger niet heeft. Zij zitten tegenover de vrijwilligersgroep BTV, de grootste bewonersvereniging van Nederland en wat kleine 1 persoonsvertegenwoordigers met een zeer kleine achterban. Deze laatste groep zijn aangewezen als gemeentevertegenwoordigers, maar ontvangen geen actieve steun van de gemeentes, in de vorm van juridische en technische kennis.

In urenlange vergaderingen en meerdere sessies moet via een tussenstap Joint Fact Finding (een feitenlijst) tot een rapport komen dat onderdeel moet worden van de aanvraag voor een Luchthavenbesluit. Die aanvraag doet de Rotterdamse luchthaven bij de Minister van Infrastructuur en Waterstaat. De BTV kon hier bepaalde ‘geheimhoudingsplicht’ niet ondertekenen vanwege de verantwoording naar de leden. Ook weigerde het bureau om te spreken over ‘krimpscenario’ of ‘sluiting’ van de luchthaven, op straffe van uitzetting. De BTV werd dus uit de vergadering gezet.

In februari zag ook de bewonersvertegenwoordiger van Rotterdam dat dit manipulatief spel uitsluitend doel had om toezegging af te dwingen van bewoners dat zij akkoord gaan met groei. Deze vertegenwoordiging heeft de club hevig teleurgesteld verlaten. De resterende deelnemers zijn in ruime meerderheid de luchtvaartbelanghebbende en de genoemde éénpersoons vertegenwoordigers - met een zeer kleine achterban- en milieugroeperingen. Ook hier twijfelt men aan het nut van hun deelname.
Er wordt nu zonder BTV en zonder bewonersvertegenwoordiging uit Rotterdam manipulatief gewerkt aan een rapport waarmee het draagvlak voor groei wordt afgedwongen. De waarde van dit document is hierdoor gereduceerd tot nul.

Erkenning voor BTV

Na een proces van bezwaarschriften heeft Minister met de BTV gesproken en deze erkent volledig dat de BTV zich inhoudelijk, ideëel en juridisch inhoudelijk niet met rapport en het eruit zetten van de BTV uit het participatietraject, kan verenigen. De Minister erkent ook dat door deze nadrukkelijke erkenning de BTV in juridische procedures tegen het Luchthavenbesluit niet op achterstand gezet kan worden.

Spelregels nog eens aanpassen

Het begeleidingsbureau en de opdrachtgever RTHA, zien samen de bui hangen dat hun dubieuze procedure wordt ontmaskert en roepen nu op aan de overgebleven deelnemers, om nu ook ‘krimp’ en ‘sluiting’ bespreekbaar te maken. Ook de geheimhoudingsplicht zou vervallen. Dat klinkt te mooi om waar te zijn! Dat is het ook. Lees vooral tussen de regels door:
De toelichting van het adviesbureau was daarbij aan de genoemde éénpersoons vertegenwoordigers, dat zij gezamenlijk 4 stemmen hebben en dat zoiets serieus meetelt! Wat niet wordt gezegd, is dat nagenoeg is veiliggesteld dat de deelnemende luchtvaart-lobbyisten zoveel stemmen hebben in het eindadvies, dat de 4 mogelijke stemmen voor krimp of sluiting zullen wegvallen. Want, bij het tellen van de stemmen zullen de spelregels worden bijgesteld: “Meeste stemmen gelden.” En daarmee dwingt het begeleidingsbureau af dat er een eindrapport komt waarin staat dat de ‘meerderheid van stemmen voor uitbreiding is.’
Ja, het klinkt kinderachtig en uiterst onprofessioneel, maar zo gaat het gebeuren.

Commercieel directeur RTHA geeft toe

Commercieel directeur Désirée Breedveld van Rotterdam The Hague Airport laat zich graag interviewen in het fanclubblad voor de luchtvaart, ‘Luchtvaartnieuws’. Zij geef aan volledig te gaan voor groei: “Krimp is onbespreekbaar.”
Zij stelt daar meesmuilend veel verwachting te hebben van de participatie, maar zegt daar meteen bij dat ‘krimp’ of ‘sluiting’ niet bespreekbaar is. Ze gaan alleen voor groei. De BTV hierover: “Hiermee wordt op voorhand de conclusie prijs gegeven van een discussie die nog loopt. Het hele participatieproces blijkt doorgestoken kaart en schijnvertoning. De bewoners mogen alleen aanwezig zijn en ‘tekenen bij het kruisje’.

Luchtvaartnieuws februari 2022

Opstappen

De milieugroepen, natuurverenigingen en de overgebleven gemeentelijke vertegenwoordigers zouden veel meer effect behalen door deze schijnvertoning te verlaten. Alleen dan blijven uitsluitende de luchtvaart lobbyisten over en wordt duidelijk dat hier alleen eigenbelang van het vliegveld is vertegenwoordigd. Op deze wijze wordt duidelijk dat er geen maatschappelijk draagvlak is voor de groei of aanwezigheid van het vliegveld. Uitsluitend draagvlak uit belanghebbende partijen.

Extra kaart

De situatie die ontstaan is, is te vergelijken met het beeld dat nu wordt gewekt een sluw kaartspel, waarbij de burger met vooraf mindere kaarten speelt en de luchthaven vindt dat hij de spelregels van het mag aanpassen, om als winnaar uit de bus te komen.
Wie langer weet hoe de luchtvaartindustrie werkt, wéét dat je als gesprekspartner de mooiste beloftes wordt voorgehouden, maar die nooit, nooit, nooit worden gehonoreerd.

RTHA houdt altijd extra speelkaarten voor zichzelf achter de hand

Schiphollen op zijn Rotterdams

Dat de meerderheid van stemmen afkomstig is van aan RTHA-gelieerde bedrijven, zullen zij niet vermelden. Rotterdam The Hague Airport is immers niet vies van vals spel. Bij het moederbedrijf Schiphol is voor deze werkmethode heeft het woordenboek zelfs een werkwoord toegevoegd. Je wordt geschiphold, zeggen ze in Amsterdam. In Rotterdam zeggen ze het wat anders: “Je wordt beduveld waar je bij staat.”

De basis van participatie deugt niet

De situatie die hier besproken is, is niet van vandaag of gisteren. Al tientallen jaren opereren luchthavens in Nederland op deze wijze. Het principe van “Wij van WC Eend adviseren WC Eend” wordt door de politiek geslikt als zoete koek.
Natuurlijk moet dat anders. Als je echt wil weten wat er onder de burger leeft, moet een visie worden bepaald zonder inmenging van de belanghebbende dominante partijen als luchthavendirectie en de grote chartermaatschappijen/carriers. Dan moeten burgers en milieuorganisaties overleggen met onafhankelijke economen. Pas dan ontstaat een visie die maatschappelijk gedragen wordt.

Artikel naar aanleiding van ontwikkelingen rond het 'Participatieproces' Rotterdam The Haguq Airport
Gepubliceerd: 19 februari 2022

Bronnen: