Dossier "Luchthavenbesluit'

Rotterdam The Hague Airport dient over een 'Luchthaven Besluit' te beschikken. Deze wordt verstrekt door de minister van I&W.
De aanvraag hiertoe dient de betreffende luchthaven zelf te doen nadat tal van formele procedures zijn doorlopen. Helaas schort het in de uitvoering van de procedures en loopt de luchthaven jaren achter op schema.

Image

ADNetjes wensen lukt niet. Sla met de vuist op tafel

In het gesprek over de toekomst van Rotterdam Airport moet het stads­ bestuur de toon aanpassen aan de spierballentaal van de luchtvaart­ sector, zegt CDA-gemeenteraadslid René Segers-Hoogendoorn.

De nieuwe gemeenteraad van Rotterdam heeft al­ weer gedebatteerd over het vliegveld, want in de opmaat naar een nieuw luchthavenbesluit heeft Rotterdam The Hague Airport een Voorlopig Pakket Participatietraject (VPP) opgeleverd. Dit moet een voorkeursscenario opleveren, dat moet leiden tot een aanvraag voor een nieuw luchthaven­ besluit door de minister. Dan ligt de omvang van de luchthaven weer voor jaren vast.
Het VPP is tot stand gekomen na gesprekken tussen onder andere de luchthavendirectie, luchtvaart­ maatschappijen, reisorganisaties, gemeenten, betrokken ondernemers en een vertegenwoordiging van bewoners. Dit alles onder lei­ ding van een externe procesbege­leider, die overigens jarenlang voor reisorganisatie TUI werkte - maar dit slechts terzijde.
Er is geheimhouding af gesproken. Voor een participatietraject enigszins vreemd. Achterbanraadplegingen zijn daarmee niet mogelijk. Dat heeft meer weg van een onderhandeling dan van participatie. Je ziet het voor je: doorgewinterde en goed ingevoerde vertegenwoordigers van luchtvaart­ maatschappijen tegenover vrijwilligers die naar voren zijn geschoven door bewonersorganisaties.
En dan in gesprek over de toekomst van de luchthaven en wederzijdse winst, 'mutual gains'. De bewonersvertegenwoordiging Rotterdam is al weggelopen van de tafel omdat zij niet wensen onderdeel te zijn van een 'participatieproces' waarbij naar hen niet geluisterd wordt. Een veeg teken.

AD opinie VPP RTHA 210522

Dan de inhoud. Het VPP leest prettig en het woordgebruik geeft de indruk dat er 'mutual gains' zijn gevonden. Zoals het verminderen van vluchten aan de randen van de dag en meer gebruik van stille(re) vliegtuigen. Maar als je je verdiept dan is die vermindering aan de randen van de dag minder opstijgen in de avond en landen in de ochtend, terwijl opstijgen vooral 's ochtends en landen 's avonds plaatsvindt. En het gebruik van stille vliegtuigen wordt afge­ meten aan een gemiddeld aantal decibel tijdens een vlucht, terwijl bekend is dat de geluidshinder van stijgen en dalen gelijk blijft. Met andere woorden: de stille vliegtuigen zijn vooral stil hoog in de lucht.

"De stille vliegtuigen zijn vooral stil hoog in de lucht."

Het meest frappante is de weigering van partijen aan tafel om een vergelijking tussen groeien krimpscenario's te maken. Een expliciete eis van de gemeenteraad.

Vreemd als je bedenkt dat de waarde van de luchthaven door voorstanders altijd met economi­ sche argumenten wordt onder­ bouwd. Kennelijk is de economi­ sche waarde zo groot, dat groei vanzelfsprekend zou moeten zijn. Waarom dan weigeren dat te ver­ gelijken met krimp?

Onvoldoende

Eén ding is duidelijk: dit VPP scoort een onvoldoende. De Rotterdamse politiek moet zich dus wéér laten horen. Maar hoe? De gemeenteraad is al duidelijk geweest en dat is door 'participe­ rende' partijen van tafel geveegd.
Ik denk dat we onze taal moeten aanpassen aan die van onze 'partners' aan tafel. Zij laten spierballen zien en zetten gerust een veto in. Aan zo'n tafel komt Rotterdam niet ver met het keurig inbrengen van wensen. De Rotterdamse politiek is duidelijk geweest: er is geen ruimte voor groei en krimp moet onderzocht worden.

René Seegers-Hogendoorn is CDA-raadslid in Rotterdam.

Bron: AD, 22 mei 2022, opinie