Dossier "Luchthavenbesluit'

Rotterdam The Hague Airport dient over een 'Luchthaven Besluit' te beschikken. Deze wordt verstrekt door de minister van I&W.
De aanvraag hiertoe dient de betreffende luchthaven zelf te doen nadat tal van formele procedures zijn doorlopen. Helaas schort het in de uitvoering van de procedures en loopt de luchthaven jaren achter op schema.

Image

AD OnlineRotterdam stapt uit overleg over Rotterdam Airport

Rotterdam stapt uit het overleg over de toekomst van Rotterdam Airport. Omdat niet goed is omgegaan met de wensen van bewoners, is het resultaat bij voorbaat niet goed genoeg.

Het is de opvallende uitkomst van een fel debat over de toekomst van de luchthaven, donderdag in het stadhuis. Veel partijen zijn boos op de leiding van Rotterdam The Hague Airport: omdat die weigert de gevolgen van krimp te onderzoeken, én omdat de participatie met bewoners in de soep liep. De twee Rotterdamse bewonersvertegenwoordigers stapten begin dit jaar uit het overleg, omdat ze vonden dat alle andere partijen alleen over groei wilden praten.

,,De tranen sprongen in m’n ogen”, zei raadslid René Segers-Hoogendoorn (CDA) over het interview dat luchthaven-directeur Ron Louwerse vorige week in het AD gaf. ,,Hij heeft lak aan wat de gemeenteraad hier afspreekt.” Segers wilde dan ook dat de raad de luchthaven opnieuw zou vragen om krimp te onderzoeken.

René Segers-Hoogendoorn (CDA)

Maar dat werd geblokkeerd door de vier nieuwe coalitiepartijen, die naar verwachting binnen twee weken hun coalitieakkoord presenteren: Leefbaar, VVD, D66 en Denk. Zij willen niet over krimp praten. Het leidde tot de eerste echte clash tussen de nieuwe coalitie en de nieuwe oppositie in de raadzaal. Zo legde Bart van Drunen (Leefbaar Rotterdam) uit dat hij een onderzoek naar krimp niet nodig vindt, ‘omdat krimp zal leiden tot sluiting van de luchthaven’.

Het leidde tot hoongelach vanuit de linkerhoek van de raadzaal, en woede bij Segers-Hoogendoorn. ,,Wat een bullshit”, riep hij buiten de microfoon om. En even later: ,,Hier sluiten de rijen van de nieuwe coalitie zich.” Balwantsingh (PvdA): ,,Een simpele oproep om krimp door te rekenen wordt geblokkeerd door de nieuwe macht die zich hier aftekent.”

Bullshit

De oppositie richtte de pijlen met name op D66, dat in het verkiezingsprogramma immers nog schreef: ‘We kiezen voor een forse afname van het aantal vliegbewegingen. Dit vanwege overlast in de omgeving en de milieu-impact van vliegen.’

Twist

Maar daarna kwam de twist. Ingrid van Wifferen (D66) kwam met een eigen motie, die stelt dat het Rotterdamse college het voorkeursscenario - het resultaat van alle overleggen - hoe dan ook niet zal ondertekenen. ‘Omdat de inbreng van de omwonenden onvoldoende tot haar recht komt’, stond er. Vrijwel de volledige oppositie steunde deze motie, waardoor nu al duidelijk is dat het college geen handtekening zal zetten onder het verzoek van Rotterdam Airport richting de minister.

Rotterdam The Hague Airport moet later dit jaar een aanvraag doen met de toekomstplannen voor de komende jaren, waarna de minister volgend jaar een besluit neemt over welke ruimte de luchthaven krijgt. Het participatietraject, waarin luchtvaartmaatschappijen maar ook bewoners mochten meepraten, verliep niet goed: beide Rotterdamse bewonersvertegenwoordigers stapten eruit, omdat er volgens hen alleen maar over groei gepraat kon worden.

Stem

De aanvraag die de luchthaven uiteindelijk zal doen, zal dus niet namens het Rotterdamse college zijn. ,,Wij kunnen ons verhaal nu via een zienswijze inbrengen, en daarin kunnen we de stem van de bewoners wél meenemen”, zegt Van Wifferen (D66), die de motie indiende. ,,Daar ben ik heel blij mee.”

Belangrijke stap

Dat gold ook voor Segers-Hoogendoorn: ,,Dit is een belangrijke stap. Het maakt de minister duidelijk dat de gemeente Rotterdam dit proces een onvoldoende geeft en dus geen deel meer wenst uit te maken van het verdere proces naar een nieuw luchthavenbesluit.”

 Bron: AD, 2 juni 2022

Lees ookRotterdamse raad weigert te tekenen voor groei RTHA