Dossier "Luchthavenbesluit'

Rotterdam The Hague Airport dient over een 'Luchthaven Besluit' te beschikken. Deze wordt verstrekt door de minister van I&W.
De aanvraag hiertoe dient de betreffende luchthaven zelf te doen nadat tal van formele procedures zijn doorlopen. Helaas schort het in de uitvoering van de procedures en loopt de luchthaven jaren achter op schema.

Image

Hart van Holland ZuidplasScherpe afkeuring door Raad Zuidplas over participatie bij luchthavenbesluit RTHA.

De gemeenteraad van Zuidplas is niet te spreken over het participatieproject voor het nieuwe luchthavenbesluit van Rotterdam The Hague Airport (RTHA) en vindt dat inwoners en andere belanghebbenden in Zuidplas onvoldoende worden gehoord.

Binnen een aantal jaren moet het nieuwe luchthavenbesluit er zijn. In het besluit staat onder andere het aantal vluchten dat door het voormalige vliegveld Zestienhoven in Rotterdam mag worden uitgevoerd. Het besluit, dat dus niet gaat over aanvliegroutes, wordt mede gebaseerd op de impact die het aantal vluchten heeft op de leefomgeving.

Foto (c) Pixabay

Foto (c) Pixabay

Zuidplas is een van de vele partijen die zijn gevraagd een zienswijze te geven op een voorlopig pakket van afspraken. Die zienswijze was dinsdag 31 mei onderwerp van gesprek in de gemeenteraad. Het college is tegen groei van het aantal vluchten en vóór reductie van de huidige overlast, en is van mening dat uitbreiding van het aantal vluchten geen invloed mag hebben op de grote woningbouwopgave in het middengebied van de Zuidplaspolder.

Voor zeven van de acht raadsfracties was die stellingname van het college niet genoeg. Zij dienden een gezamenlijk amendement in waarin zij het projectteam van het luchthavenbesluit onder andere vragen inwoners betere inspraakmogelijkheden te geven. Ook wordt duidelijk gemaakt dat Zuidplas groei van de luchthaven niet ziet zitten. “Het participatietraject heeft veel open eindjes en gaat uit van wensdenken”, zei Pien Meppelink (CDA), die namens de zeven partijen – alleen Groep Pouwels gaf geen steun - het amendement indiende.

De raad had een duidelijke boodschap. Meerdere partijen vinden uitbreiding van het aantal vluchten een no-go. De VVD is genuanceerder. “Wij zijn niet tegen groei, maar wel voor beperking van de overlast”, verduidelijkte Ferry van Wijnen. PvdA/GroenLinks en Nieuw Elan Zuidplas vinden uitbreiding van het aantal vluchten niet meer passen in een tijd dat vliegen ter discussie staat vanwege de klimaatcrisis. “Het is een sociale verantwoordelijkheid”, aldus Martin Damen (PvdA/GroenLinks). Sjef den Hartog riep eenieder op ‘eigen verantwoordelijkheid’ te nemen.

De scherpe afkeuring van de raad moet vooral gezien worden als politiek statement over het luchthavenbesluit. Raadsleden laten in de wandelgangen weten dat zij vrezen dat Zuidplas alleen weinig gewicht in de schaal legt en er daarom samenwerking moet worden gezocht met andere belanghebbende gemeenten.

Bron: Hart van Zuidplas, 5 juni 2022

Noot van de redactie-BTV

Deze scherpe afwijzing wordt beschreven als een ‘politiek signaal’. Dit signaal is bestemd voor de minister, die aan de luchthaven de voorwaarde heeft verbonden de vergunning toe te wijzen als de aanvraag maatschappelijk wordt gedragen.
De afwijzing door Zuidplas is een ‘zoveelste’ klap in het gezicht van de luchtvaartlobby, dat op alle manieren probeert draagvlak af te dwingen voor hun groeiplannen. Naast Zuidplas heeft gemeente Rotterdam als grootste speler het traject verworpen. Ook Schiedam stelt in een schriftelijke reactie dat de plannen te vaag en te beperkt zijn voor omwoners. Hiermee is duidelijk dat de maatschappelijke draagvlak voor de plannen voor de luchthaven ontbreekt.

Niet voldaan aan de eisen
Hier dient aan toegevoegd te worden dat Rotterdam nadrukkelijk had gesteld dat het VPP zou moeten voorzien in een onderbouwd onderzoek naar de economische en maatschappelijke effecten van een krimpscenario. Inmiddels hebben zich meerdere politieke partijen hiervoor uitgesproken en ook de wens om sluiting van de luchthaven na te rekenen en het rendement van een park met tienduizend woningen te vergelijken naast de opbrengsten die het vakantievliegen oplevert. Aan deze eisen is evenmin voldaan.

Bij herhaling door de jaren: geen draagvlak voor groei.

Alle inspanningen ten spijt van Rotterdam The Hague Airport, sinds alle onderzoeken vanaf 2017 (destijds onder leiding van Joost Schrijnen) blijkt het draagvlak voor groei alleen te bestaan binnen de eigen gelederen op en rond het vliegveld. Niet onder de omwonenden. De BTV hoopt dat deze afwijzing bijdraagt de directie van de luchthaven te laten inzien dat het roer om moet. Groei is geen optie meer. Krimp wel. Sluiting blijkt zelfs voor de exploitant van het terrein, de vastgoedtak van Schiphol, te kunnen leiden tot ongekende winsten, zonder overlast.