Dossier "Luchthavenbesluit'

Rotterdam The Hague Airport dient over een 'Luchthaven Besluit' te beschikken. Deze wordt verstrekt door de minister van I&W.
De aanvraag hiertoe dient de betreffende luchthaven zelf te doen nadat tal van formele procedures zijn doorlopen. Helaas schort het in de uitvoering van de procedures en loopt de luchthaven jaren achter op schema.

Image

LisIn vogelvlucht: De stand van zaken rond participatieproces RTHA

We weten het allemaal, tijd vliegt. En dat geldt zeker als je over vliegtuigen praat. Alleen al bij het spreken daarover op de wijkavond vlogen de argumenten de mensen om de oren.


En bij het debat in de gemeenteraad van Rotterdam vlogen de diverse partijen elkaar zelfs in de haren. Maar er gebeurde dan ook heel veel achter elkaar en in vliegende vaart. Via LiSmagazine bent u op de hoogte gehouden vanaf het moment dat RTHA een participatieproces opstartte voor wat er in haar vergunningsaanvraag moest komen te staan tot en met de aankondiging wijkavond, derhalve vanaf begin 2021 - start participatieproces - tot aan eind april 2022, de bekendmaking van het "akkoord" dat de bij het participatieproces betrokkenen hadden opgesteld.

Geen sprake van participatie

De overgebleven betrokkenen dan. Want de scepsis die vele bewonerspartijen, waaronder LiS vanaf het begin hadden bij die participatie bleek al snel bewaarheid: binnen een paar maanden na de start vloog de grootste bewonersorganisatie op dit gebied, de BTV (Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast) de deur al uit. Uiteindelijk vertrok ook de bewonersvertegenwoordiger Rotterdam Hans Schendstok en zijn vervanger Dirk Breedveld, toen hun gebleken was dat de andere partijen alleen maar groei wilden. "Het bewonersbelang werd volledig ondergesneeuwd", aldus de heer Schendstok. 'Er was totaal geen sprake van participatie; het was een puur onderhandelingstraject. Het heette dat het een proces van "mutual gains" zou zijn - wederzijds voordeel - een proces van hier laatje wat daar krijg je wat. Maar met zo'n twintig parttijen aan tafel met alleen maar belang bij groei viel er voor de drie bewonersvertegenwoordigers niets te bereiken." Reden voor Schendstok om niet te tekenen voor het Voorlopig Participatie Pakket (VPP) zoals het uiteindelijk luidde en dit ook zo tegen de wethouder te verklaren: er was geen participatie.

In vliegende vaart

Maar het traject ging verder: 12 april lag het VPP al bij de minister op tafel, nog voordat de gemeenteraad en de bewoners dit hadden gezien. Uiteindelijk werd het VPP pas op 26 april openbaar gemaakt, konden belanghebbenden op 18 mei inspreken bij de commissie die het VPP voor de gemeenteraad bestudeerde en zou de gemeenteraad dit op 2 juni gaan bespreken. Reden voor LiS om in vliegende vaart nog een wijkavond te beleggen op 10 mei om het VPP bekend te maken en de mening van de bewoners over het VPP te horen en hun visie op de toekomst van de luchthaven.
De avond werd door meer dan honderd belangstellenden bezocht. Er werd veel van hun gevraagd, niet alleen inleven in een moeilijke materie, maar ook geduld! Want zowel de ambtenaar die namens de gemeente een uiteenzetting gaf, als de vertegenwoordiger van RTHA overschreden ruim de hun toegemeten spreektijd van tien minuten. En of ook echt alle informatie die verstrekt werd ter zake doend was ... Maar als altijd liet Schiebroek zich van zijn beste kant zien.
Er kwam terecht protest, maar niemand liet zich meeslepen door emoties. En dat terwijl dit het voor velen van ons om een emotionele zaak gaat. Na de uitleg van de heren Breedveld en Schendstok stond de uitkomst van de avond al snel vast: er was geen vertrouwen in dit VPP zonder noemenswaardige bewonersinbreng en wat het vliegveld betreft: men wilde geen groei en zelfs geen pas op de plaats. Krimp! was de boodschap, krimp, minder geluidsoverlast en minder milieubelasting.

Banner schone lucht (afbeelding: LIS)

Voortvarende Wijkraad

Vervolgens toonde ook onze kersverse Wijkraad dat zij waar nodig vaart kan zetten: vliegensvlug kwam er een overleg met de wijkraad Hillegersberg en werd er een gezamenlijk advies opgesteld naar de gemeente. Geen van de andere betrokken wijkraden kreeg dit op zo korte termijn voor elkaar.
Dat maakte indruk! Het advies kon vanwege de tijdsdruk nog niet uitgebreid zijn. maar de raad kon al wel zijn onvrede erin uiten over het verloop van het participatieproces en alvast wat kritische kanttekeningen zetten bij de inhoud van het plan.

En op 18 mei sprak de Wijkraad Schiebroek ook in bij de commissie Fysiek, evenals LiS. de BTV. de heren Schendstok en Breedveld en nog een tiental anderen. al dan niet via een video-opname. De insprekers kwamen uit Schiebroek, Hillegersberg, Overschie en zelfs was er een inwoonster uit Vlaardingen! Ook daar blijkt vliegtuigoverlast te zijn boven woonwijken. maar die gemeente is niet betrokken in het overleg. De dame in kwestie had bij toeval gehoord van deze vergadering en hoopte hier dan wel gehoord te worden.
Het zal geen verrassing zijn dat de insprekers niet bepaald positief waren over VPP en (de houding van) de luchthaven. Met uitzondering van de vertegenwoordiger van VNO-NCW, die zich juist lovend over het proces uitliet. Hiermee illustrerend dat economische belangen en bewonersbelangen in deze duidelijk niet parallel lopen. Ook uitzonderlijk: terwijl alle insprekers na
hun zegje gedaan te hebben bleven zitten om de bijeenkomst te volgen vertrok de VNO-NCW man vrijwel direct na zijn inspraak. Iets wat bij de commissie de wenkbrauwen omhoog deed gaan.

2022 06 insprekers bij de commissie Fysiek

Foto links: insprekers bij de commissie Fysiek van de gemeente Rotterdam. Met o.a. Alfred Blokhuizen (BTV). Dirk Breedveld en Hans Schendstok. Marijke van Seventer (US). Ton van Eijsden (Wijkraad) en Margreet Hovenkamp (lnHillegersberg).

Krimp niet onderzocht...

Het werd een lange bijeenkomst met de diverse insprekers en vervolgens de spreekrondes van de commissieleden zelf.

Die toonden zich het meest gefrustreerd doordat in het VPP geen uitvoering was gegeven aan de door de gemeente vooraf gestelde eis om ook een krimpscenario te onderzoeken. Daar vielen veel harde woorden over, vooral van de kant van de oppositie. Dat de daaropvolgende behandeling in de gemeenteraad een langdurige sessie zou worden met een verhit debat was dan ook geen verrassing. In de ochtend leek de stemming nog heel duidelijk vóór groei van RTHA te zijn.
Leefbaar riep zelfs: "De meeste Rotterdammers zijn vóór het vliegveld!" Ongetwijfeld waar: ook op de wijkavond werd de kreet "weg met RTHA" nauwelijks gehoord. Het ging immers op die wijkavond en in de gemeenteraad helemaal niet over voor of tegen het vliegveld. Het ging over hinderbeperking en leefbaarheid. Iets dat alleen al vanwege die naam Leefbaar toch zou moeten aanspreken ... Maar uiteindelijk kwam laat in de middag dan het verlossende woord dankzij een door de hele oppositie gesteunde motie: er werd besloten om geen handtekening te zetten onder dit VPP, om zich niét te binden aan de uitkomsten en zo iedereen de vrijheid te geven om afwijkende zienswijzen in te dienen in het officiële traject.

Die vlieger gaat niet meer op

Natuurlijk is dit nog niet het laatste woord over deze zaak. De minister kan nog van alles besluiten straks, zelfs groei.
Maar dankzij dit besluit van de gemeente kunnen zienswijzen van Rotterdam en bewoners daarvan straks niet meer van tafel geveegd worden omdat ze zich al gebonden zouden hebben via het VPP. Een gevaar waar LiS vanaf het begin voor gewaarschuwd heeft. tot in de inspraakronde van 18 mei toe. Die vlieger gaat dus niet meer op. Maar partijen gaan inmiddels wel op voor de volgende ronde. Hoe die er uit gaat zien en of bewonersbelangen dan wél meegewogen worden en wat dan de uitkomst zal zijn is een vraag die ons, maar hoogstwaarschijnlijk nu ook RTHA zelf. nog wel even bezig zal houden. U begrijpt: wij blijven alert en houden u op de hoogte.

Reageren op dit artikel kan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bron: LIS magazine, editie juni 2022

VPP in vogelvlucht