Dossier "Luchthavenbesluit'

Rotterdam The Hague Airport dient over een 'Luchthaven Besluit' te beschikken. Deze wordt verstrekt door de minister van I&W.
De aanvraag hiertoe dient de betreffende luchthaven zelf te doen nadat tal van formele procedures zijn doorlopen. Helaas schort het in de uitvoering van de procedures en loopt de luchthaven jaren achter op schema.

Image

WaterwegActueelBewonersvertegenwoordigers tegen plannen Zestienhoven

De laatste twee bewonersvertegenwoordigers keuren groeiplannen RTHA af.

Nadat de bewonersvereniging BTV en de bewonersvertegenwoordigers van Rotterdam en één van de twee van Lansingerland niet meer meededen aan de gesprekken over de groeiplannen van het Rotterdamse vliegveld, hebben nu ook de andere bewonersvertegenwoordigers aangegeven weinig heil te zien in het lopende inspraakproces. Al eerder trokken de gemeenten Rotterdam en Zuidplas zich terug uit het participatietraject, omdat de omwonenden niet werden gehoord en krimpscenario’s, ondanks dat dat is opgedragen, niet werden berekend. Vorige week sloot de Provincie Zuid-Holland zich daarbij aan. De Provincie noemde het traject zelfs “mislukt”.

RV RotterdamTheHagueAirport 3

Overgebleven bewonersvertegenwoordigers

De overgebleven bewonersvertegenwoordigers van Lansingerland en Schiedam komen tot de conclusie dat ze de belangen van omwonenden veel te weinig terugvinden in uitslagen van de participatieprocedure. Ze zullen later dan ook geen handtekening zetten onder de plannen van het vliegveld. Dit schrijven de bewonersvertegenwoordigers in een open brief aan de omwonenden. Daarmee kan worden vastgesteld dat het “participatietraject” dat door bureau Wesselink en van Zijst, die in opdracht van het Rotterdamse vliegveld werkt, niet tot een goed einde kan worden gebracht. Draagvlak bij de omwonenden ontbreekt immers.

Verdubbeling aantal vluchten

Afgelopen vrijdag werd door de minister van I&W een tabel naar de 2e Kamer gestuurd met daarin duidelijk de plannen staan afgebeeld. Vliegveld Zestienhoven streeft naar verdubbeling, ondanks dat ze weten dat omwonenden daar slachtoffer van worden. Slachtoffer van nog meer lawaai en nog meer vuile lucht. Anderhalf jaar praten en participeren heeft dus niet geleid tot plannen die leiden tot vermindering van de vliegellende die omwonenden dagelijks meemaken.

Bron: schiedamsnieuws.nl 17 juli 2022