Dossier "Luchthavenbesluit'

Rotterdam The Hague Airport dient over een 'Luchthaven Besluit' te beschikken. Deze wordt verstrekt door de minister van I&W.
De aanvraag hiertoe dient de betreffende luchthaven zelf te doen nadat tal van formele procedures zijn doorlopen. Helaas schort het in de uitvoering van de procedures en loopt de luchthaven jaren achter op schema.

Image

WesselingVanZijst heeft als strategisch omgevingsmanagement bureau eenzijdig besloten de BTV-Rotterdam te blokkeren van het participatieproject rond Rotterdam The Hague Airport.

Participatie RTHA ettert door – nu met grote verdwijntruc

Nu bijna alle bewonersvertegenwoordigers weggestuurd of opgestapt zijn, gemeenten en de provincie het traject hebben afgekeurd en vertegenwoordigers hebben teruggetrokken, zetten de begeleiders van het participatietraject rond RTHA alles op alles om nog enige geloofwaardigheid te behouden. Tot groot ongenoegen van de bewoners.

Begin dit jaar bleek al dat het sjieke begeleidende bureau WesselinkVanZijst uit Driebergen, toevallig ook de woonplaats van Schiphol-ceo en RTHA-baas Dick Benschop, weigerde vast te leggen dat ’s lands grootste bewonersvereniging BTV afstand had genomen van een belangrijk tussenrapport, het zogeheten "Joint Fact Finding" rapport.

Zelfs na veelvuldig aandringen kreeg de vereniging nul op het rekest. Wel zou het belangrijke feit op de website van de projectorganisatie worden gemeld. De BTV vond dat onvoldoende. “Immers is een regeltje op een site zo verwijderd. Een vermelding in een rapport niet”, aldus de door schade en schande wijsgeworden BTV-voorzitter Alfred Blokhuizen.

De vermelding op de website kwam er in eerste instantie, maar werd eerder deze week plotseling en in alle stilte verwijderd. “Precies wat ik vooraf al had voorspeld in de correspondentie met ministerie, provincie en de gemeenten”, vertelt Blokhuizen.

Het distantiëren van de BTV van het Joint Fact finding wordt niet meer gemeld op de website.

Het distantiëren van de BTV van het Joint Fact finding wordt niet meer gemeld op de website.

 

Schandalig en amateuristisch

“Zelfs ons logo is van de site verdwenen. Alsof we helemaal niet hebben deelgenomen en niet honderden uren aan dit traject hebben gewerkt met tal van vrijwilligers. Een schandalige, kortzichtige en amateuristische werkwijze. Wie denkt RTHA hiermee voor de gek te houden.”

BTV is verwijderd door WesselinkVanZijst als belanghebbende in het RTHA-participatie-traject.

BTV is verwijderd door WesselinkVanZijst als belanghebbende in het RTHA-participatie-traject.

“Ik vind dat WesselinkvanZijst hiermee zijn imago als betrouwbare en onpartijdige partner voor de overheid in gevaar brengt. Door dit gedraai met de feiten en het achteraf weghalen van cruciale informatie lijkt het alsof iedereen akkoord is met het tussenrapport en dat niemand heeft geprotesteerd. Dat is pertinent onwaar en niets minder dan misleiding van bewoners en betrokken partijen.”

BTV-Rotterdam gaat de belanghebbende de leden, gemeenten, de provincie en het ministerie op de hoogte stellen van de geschiedververvalsing en het vuile spel in dit participatietraject. “Gelukkig hebben we alle verslagen, correspondentie en screenprints goed bewaard. In het geval we voor de rechter belanden, hebben we alle bewijzen bij de hand.”

Fictie, geen feiten

Begin dit jaar nam BTV als eerste afstand van het belangrijke tussenrapport dat had moeten leiden tot een nieuw luchthavenbesluit voor RTHA. Het boekwerk bevatte vooral veel fictie in plaats van feiten, zo verklaarde de vereniging destijds.

Dat rapport zou als ‘naslagwerk’ dienen voor verdere onderhandelingen. De afwijzing door BTV volgde op de uitsluiting bij de totstandkoming van dat zogenaamde Joint Fact Finding-rapport. De vereniging weigerde onder meer te tekenen voor geheimhouding, omdat zij haar achterban op de hoogte wilde kunnen houden.

Daarna startte een traject dat ‘in gezamenlijk overleg’ moest leiden tot meer vliegverkeer en dus meer hinder en vervuiling. Een andere uitkomst bleek niet bespreekbaar.

Brede afwijzing van mislukt traject

Dit werd de Rotterdamse bewonersvertegenwoordiging te gortig en dus stapte deze op. Vervolgens wezen de gemeenteraden en Provinciale Staten van achtereenvolgens Rotterdam, Zuidplas en Zuid-Holland het tussenrapport af in zeer scherpe bewoordingen. Ook andere gemeenten in de omgeving uitten zich kritisch en vinden dat omwonenden onvoldoende worden gehoord.

Slechts de bewonersvertegenwoordigers van Schiedam en nog slechts één van de twee Lansingerlanders zitten nog aan tafel, maar ook zij hebben al aangegeven in het najaar de pijp aan Maarten te geven als er dan nog steeds geen enkele rekening wordt gehouden met de belangen van omwonenden.

Daarmee is het traject gedegradeerd tot een praatclub met vrijwel alleen vertegenwoordigers uit de luchtvaartindustrie en politiek en mag het de naam participatie allang niet meer dragen.

Zelfs minister Mark Harbers van Infrastructuur moesst zich inmiddels met het project bemoeien, maar het falen is onomkeerbaar.

Echt overleg onmogelijk

Op initiatief van het Rotterdamse vliegveld werd het participatietraject zo’n twee jaar geleden opgetuigd, maar al heel snel bleek dat het slechts de bedoeling was om de groeiwensen van de regionale luchthaven te faciliteren.

Met de inbreng van burgers werd niets gedaan, en dat was ook nooit de bedoeling geweest. Het vliegveld was slechts op jacht naar het wettelijk verplichte groene vinkje bij agendapunt ‘participatie’.

Beloften van gelijkwaardigheid tussen bewoners en industrie bleken al snel weinig waard en de deelnemende omwonenden werd verboden om informatie uit de tientallen uren overleg te delen met hun achterban.

De reden daarvoor bleek toen het tussenrapport werd gepubliceerd. Daarin wordt maar één richting opgekeken – die van groei, groei, groei. Geen van de wensen van de bewoners ‘kon’ worden meegenomen, omdat dit niet in het straatje paste van de Schiphol Groep.

Hieronder enkele screenprints van het door de BTV afgewezen "Joint Fact Finding" rapport omdat veel feiten niet bestaan, maar slechts 'wensdenken' zijn. Dit document circuleert in tal van burelen en daaruit blijkt dat de BTV wél deelnam. De huidige website luchthavenbesluit.nl kan 'geschiedvervalsing' worden verweten.

Fragment titelpagina Onderzoek JFF

Het omstreden "Joint Fact Finding" rapport dat door de BTV is afgewezen.

Pagina 279.

Pagina 282

Publicatiedatum: 24 juli 2022

Lees ook:  Bewoners uit participatie RTHA gezet.