Dossier "Luchthavenbesluit'

Rotterdam The Hague Airport dient over een 'Luchthaven Besluit' te beschikken. Deze wordt verstrekt door de minister van I&W.
De aanvraag hiertoe dient de betreffende luchthaven zelf te doen nadat tal van formele procedures zijn doorlopen. Helaas schort het in de uitvoering van de procedures en loopt de luchthaven jaren achter op schema.

Image

WesselingVanZijst heeft als strategisch omgevingsmanagement bureau eenzijdig besloten de BTV-Rotterdam te blokkeren van het participatieproject rond Rotterdam The Hague Airport.Bewoners uit participatie RTHA gezet

Begin deze week is de grootste bewonersvereniging BTV-Rotterdam uit het participatietraject rond Rotterdam The Hague Airport (RTHA) gezet.

De vereniging wilde niet eenzijdig opgelegde spelregels accorderen. Tekenen zou vervolgstappen tegen uitbreiding van het vliegveld vrijwel onmogelijk maken. “We gaan niet handelen tegen onze eigen belangen in”, aldus voorzitter Alfred Blokhuizen.

In een eerder stadium werden de belangen van de vereniging gedwarsboomd toen deze afstand nam van een tussenrapportage. In een zogenaamd ‘Joint Fact Finding‘-rapport zouden gezamenlijk feiten worden vastgelegd die voor de toekomst van RTHA van belang zijn. In het rapport belandden onder druk van de luchtvaartlobby echter allerlei zaken die volgens de BTV niets met feiten van doen hebben.

De vereniging nam bij de presentatie van het rapport dan ook openlijk afstand van de inhoud, maar de procesbegeleiders weigerden deze stellingname integraal op te nemen in het rapport en publiceerden het ook niet in het begeleidende persbericht.

Nu het vervolgtraject van start is gegaan, moest BTV ondanks haar onvrede over de uitkomsten van de eerste ronde alsnog tekenen voor spelregels waarin is opgenomen dat er over bepaalde voorwaarden voor de groei van RTHA niet kan worden gesproken. Dat vertikt de vereniging, vooral omdat dit rechtstreeks indruist tegen de belangen van haar leden.

Ongewenst en onbehoorlijk

“Het eenzijdig opleggen van nieuwe spelregels is ongewenst en onbehoorlijk. Blokhuizen: “Men noemt het bij de trajectbegeleiding gedragsregels, maar dat is veel te smal geredeneerd. Bij het bestuursrecht kijkt men straks naar het hele pakket”.

Nota bene de opdrachtgever van het participatietraject, de Provincie Zuid-Holland, heeft aangegeven dat over alles mag worden gesproken. Dan moet de sector nu niet eenzijdig, soms impliciete beperkingen aanbrengen”, vertelt Blokhuizen.

Gisteravond bracht hij Gedeputeerde Staten op de hoogte van de excommunicatie, waarna een langdurig debat ontstond. “Maandag jongstleden werd onze weblink om deel te nemen aan de vergadering ingetrokken. Ik heb uit piëteit nog een paar dagen gewacht of ze misschien op hun besluit zouden terugkomen, maar dat is niet gebeurd. U bent als opdrachtgever nu de eerste die ik op de hoogte stel van de gang van zaken”, aldus Blokhuizen tijdens de vergadering (vanaf 1h:02m).

Nachtvluchten

Bij Provinciale Staten bleek waar de grootste bezwaren zitten van BTV. Zo mag in het participatietraject niet worden gesproken over de status van RTHA als luchthaven van nationale betekenis. De BTV wil af van die status, want die maakt het mogelijk om onder meer groei en nachtvluchten te blijven faciliteren. “Dat druist volledig in tegen de belangen van onze leden, de mensen die de hinder en vervuiling van het vliegveld ongevraagd opgedrongen wordt.”

Het verloop van het participatietraject leidt nu tot de onverkwikkelijke situatie dat er een proces plaatsvindt met louter belanghebbenden uit de luchtvaartsector.

Weliswaar nemen er nog steeds een drietal bewonersvertegenwoordigers deel aan het overleg, maar deze zijn aangesteld door de gemeenten Rotterdam, Schiedam en Lansingerland en beschikken niet over een grote vereniging als achterban. Zij moeten bovendien voorstanders én slachtoffers van het vliegveld vertegenwoordigen. Dat is een onmogelijke positie.

Tijdsdruk vanwege verkiezingen

Het uitsluiten van de vereniging lijkt vooral te gebeuren omdat het participatietraject onder grote tijdsdruk staat. Uit eerdere correspondentie tussen BTV en participatiebegeleiders bleek al dat het traject koste wat kost moet worden afgerond vóór de volgende gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend jaar.

Het vermoeden bestaat dat de vliegvelddirectie deze verkiezingen niet durft af te wachten, omdat in de huidige regenboogcoalitie van Rotterdam de luchtvaartgezinde VVD nog een belangrijke stem heeft. Het is nog maar de vraag of dat na de verkiezingen nog steeds het geval is.

Beluister het interview van BTV-voorzitter Blokhuizen met Omroep West (vanaf de 19e minuut)

Publicatiedatum 09-09-2021