Dossier "Luchthavenbesluit'

Rotterdam The Hague Airport dient over een 'Luchthaven Besluit' te beschikken. Deze wordt verstrekt door de minister van I&W.
De aanvraag hiertoe dient de betreffende luchthaven zelf te doen nadat tal van formele procedures zijn doorlopen. Helaas schort het in de uitvoering van de procedures en loopt de luchthaven jaren achter op schema.

Image

Gemeente ZuidplasZienswijze Gemeente Zuidplas op NRD

Zuidplas dringt aan op onderzoek krimpscenario

 

In een lijst met forse kritische opmerkingen die Gemeente Zuidplas indient op het concept NRD van luchthaven Rotterdam The Hague Airport, vallen een aantal zaken bijzonder op:

 • Het is niet aannemelijk dat een scenario met een zekere krimp in het aantal vliegbewegingen, in combinatie met een stabiel of licht groeiend aantal passagiers niet rendabel kan worden gemaakt. Daarnaast vinden we het vanuit maatschappelijk oogpunt essentieel dat er tevens een krimpscenario wordt beschouwd.
 • Het aantal ernstig gehinderden en slaapgestoorden is uitsluitend een geschikte indicator wanneer het onderzoeksgebied voor elk van de alternatieven gelijk is. Het onderzoekvoorstel van de NRD komt er echter op neer dat het onderzoeksgebied per alternatief wordt bepaald door geluidcontouren behorend bij elk alternatief. Deze methode zal een sterk vertekend beeld opleveren, waarbij verschillen kunnen optreden door toevalligheden.
 • In het licht van de klimaatcrisis waarin we ons bevinden is dit een te magere paragraaf. Het effect op het klimaat zou minimaal een indicator en afwegingscriterium moeten zijn tussen de alternatieven. Het klimaateffect behoeft een volwaardige plek in het MER.
 • Het aspect ‘gezondheid’ kan steviger neergezet worden. Zo zien we graag dat er voldoende aandacht is voor de volgende onderdelen:
  • Rekening houden met de WHO-advieswaarden voor geluid
  • Rekening houden met de WHO-advieswaarden voor lucht
  • In beeld brengen van eventuele Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS)
 • We dringen erop aan dat niet alleen cumulatie met andere luchtlawaai bronnen in beeld wordt gebracht, maar vooral ook het effect van cumulatie met Schiphol-gerelateerd vliegverkeer.

(Lees voor de volledige tekst de bijlage)

Deze Zienswijze is op 22 februari 2023 door de Gemeente verstuurd.

Plaatsingsdatum: 19 maart 2023

Download hier de 'info-nota' van de Gemeente Zuidplas

Download hier de 'Zienswijze' van de Gemeente Zuidplas