Dossier "Luchthavenbesluit'

Rotterdam The Hague Airport dient over een 'Luchthaven Besluit' te beschikken. Deze wordt verstrekt door de minister van I&W.
De aanvraag hiertoe dient de betreffende luchthaven zelf te doen nadat tal van formele procedures zijn doorlopen. Helaas schort het in de uitvoering van de procedures en loopt de luchthaven jaren achter op schema.

Image

Zienswijze BTV op onderzoek uitbreidingsprocedure RTHA

In het voorjaar van 2014 heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu aangekondigd een MER procedure te willen starten op verzoek van Rotterdam The Hague Airport (RTHA). Bij een dergelijke procedure is het voorgeschreven dat de overheid aan het publiek vraagt of er zaken zijn die voor dit onderzoek relevant zijn.

Gelet op de grote bevolkingsdichtheid in de regio van RTHA en de eerder gedane uitingen over het gebruik van de luchthaven zijn uitbreidingsplannen in dit gebied uit den boze. Indien de aangekondigde plannen voor uitbreiding van de geluidscontour van RTHA worden uitgevoerd, zal dit hoe dan ook ten koste gaan van het woon- en leefmilieu van een groot aantal omwonenden rond de luchthaven en ver daarbuiten. De BTV heeft een zienswijze ingediend op het uit te voeren onderzoek naar de uitbreiding van de geluidscontour van RTHA omwille van haar leden. Klik hier voor de zienswijze van de BTV op het onderzoek naar de uitbreiding van RTHA.