Dossier "Luchthavenbesluit'

Rotterdam The Hague Airport dient over een 'Luchthaven Besluit' te beschikken. Deze wordt verstrekt door de minister van I&W.
De aanvraag hiertoe dient de betreffende luchthaven zelf te doen nadat tal van formele procedures zijn doorlopen. Helaas schort het in de uitvoering van de procedures en loopt de luchthaven jaren achter op schema.

Image

MER Adviesrapport Luchthavenbesluit RTHAMER adviesrapport Luchthavenbesluit RTM

Rotterdam The Hague Airport (RTHA) wil het huidige vliegplafond vergroten en heeft hiertoe een verzoek ingediend bij de staatsecretaris van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Deze staatssecretaris zal hierover een besluit nemen, nadat de wettelijk voorgeschreven procedure hiervoor doorlopen is. Een van deze procedurele

stappen betreft het informeren van burgers die vervolgens kunnen aangeven welke aspecten zij relevant achten voor het uit te voeren Mileu Effecten onderzoek (MER procedure). In dit kader heeft de BTV een zienswijze ingediend; klik hier voor de eerder ingediende BTV-zienswijze. 

De volgende processtap is dat de Commissie MER een advies aan de staatssecretaris uitbrengt op basis van alle ingediende zienswijzen. Hiertoe heeft de Commise MER een werkgroep samengesteled, bestaande uit een voorzitter, een werkgroepsecretaris en een aantal deskundigen; bij dit project bestaat de werkgroep uit: dr. C.A. Linse (voorzitter), dr. J. Lembrechts (werkgroepsecretaris) en de deskundigen: ir. A.G.M. Dassen dr. Y.S. Kok-Palma ir. S. Teeuwisse ing. R.L. Vogel. De Commissie MER heeft op 26 juni 2014 haar adviesrapportage aan de Staatssecretaris Mansveld uitgebracht; klik hier voor de MER adviesrapportage inzake het Luchthavenbesluit RTHA.