Dossier "Luchthavenbesluit'

Rotterdam The Hague Airport dient over een 'Luchthaven Besluit' te beschikken. Deze wordt verstrekt door de minister van I&W.
De aanvraag hiertoe dient de betreffende luchthaven zelf te doen nadat tal van formele procedures zijn doorlopen. Helaas schort het in de uitvoering van de procedures en loopt de luchthaven jaren achter op schema.

Image

Omwonenden schrijven minister aan

Omwonenden van luchthavens willen ongestoord slapen.

icon Abrel

De vertegenwoordigers van de stichting ABReL (omwonenden bij regionale luchthavens) hebben in een brief minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat opgeroepen om bij het nemen van besluiten over de toekomst van de luchtvaart rekening te houden met een aantal dringende aanbevelingen.

De Minister is namelijk van plan om in 2024 te beslissen over de vergunningen (‘luchthavenbesluiten’) van die luchthavens. Zo willen de omwonenden dat in het belang van hun gezondheid het ‘recht op rust’ wordt gerespecteerd: een volledig ongestoorde nachtrust van tenminste acht aaneengesloten uren. Iedere regionale luchthaven moet voortaan gesloten zijn van 23.00 uur tot 07.00 uur op werkdagen en tot 08.00 uur op zaterdag en zondag.

Tijdens die uren geen starts of landingen. Voor vluchten met een groot maatschappelijk belang (zoals de traumaheli) of vliegtuigen in nood kan een uitzondering gelden. De omwonenden willen extra aandacht voor de twee belangrijkste veroorzakers van hinder: het tijdstip van de vlucht en het aantal passages per tijdseenheid. De meeste hinder wordt ervaren in de vroege ochtend en de late avond, dan worden ook de meeste klachten gemeld. Daarom moet zolang er geen betere regeling is, een maximum aantal vluchten voor die tijdvakken worden vastgelegd. Ook zal de luchtverkeersleiding vliegtuigen bij voorkeur niet meer over woongebieden moeten sturen. Ook geven de omwonenden aan dat ‘stillere vliegtuigen’ de hinder niet zullen verminderen: deze zijn op papier wel stiller, maar dat verschil is niet hoorbaar. En ten aanzien van de grootste herriemakers (zoals de oudere vliegtuigtypes) moet voorkomen worden dat als de ene luchthaven ze weigert een andere ze verwelkomt uit economische motieven. De vertegenwoordigers van de bewoners zien voor zichzelf een belangrijke rol weggelegd in het bevorderen van het leefmilieu rond de regionale vliegvelden (Eindhoven, Rotterdam, Lelystad, Maastricht en Groningen). Vandaar dat zij zich in 2019 verenigd hebben in de Stichting ABReL.

Download hier de brief van ABREeL van 29 november 2023.