Dossier "Luchthavenbesluit'

Rotterdam The Hague Airport dient over een 'Luchthaven Besluit' te beschikken. Deze wordt verstrekt door de minister van I&W.
De aanvraag hiertoe dient de betreffende luchthaven zelf te doen nadat tal van formele procedures zijn doorlopen. Helaas schort het in de uitvoering van de procedures en loopt de luchthaven jaren achter op schema.

Image

Rijnmondnieuws'Schiedamse Raad in toekomst sneller informeren over vliegveld Rotterdam'

De Schiedamse gemeenteraad is niet geïnformeerd over de herberekening van de geluidsruimte voor Rotterdam The Hague Airport (RTHA), omdat wethouders niet uit ieder bestuurlijk overleg terugkoppelen naar de gemeenteraad.

Dat laat het stadsbestuur van Schiedam in eerste instantie weten in antwoord op schriftelijke vragen door de fractie van GroenLinks (GL).

Het stadsbestuur stelt dat er geen sprake is van een verruiming of verkleining van de geluidsruimte voor RTHA, maar slechts van een herberekening op basis van actuele gegevens. Het college benadrukt dat er geen wijziging is in het aantal vluchten of het soort vliegtuigen dat gebruik maakt van het vliegveld. Een en ander zou ook geen gevolgen hebben voor de gezondheid of het milieu van de Schiedamse inwoners.

Burgemeester en wethouders erkennen wel dat het wenselijk zou zijn geweest om de gemeenteraad te informeren over dit onderwerp. Toegezegd wordt om in de toekomst meer aandacht te besteden aan de communicatie met de gemeenteraad over zaken die betrekking hebben op RTHA.

GL heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van B en W over de herberekening van de geluidsruimte voor het Rotterdamse vliegveld. De fractie meent dat de herberekening gevolgen kan hebben voor de geluidsoverlast van het vliegverkeer.

Volgens het college is de herberekening een technisch proces dat in 2019 is gestart en dat geen invloed heeft op de feitelijke situatie. Het gaat om het toevoegen van nieuwe en stillere vliegtuigtypen aan de geluidstabellen, die gebruikt worden voor de prognoses en handhaving van het geluid. B en W stellen dat het aanpassen van de geluidstabellen een bevoegdheid is van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en dat de gemeente daar geen invloed op heeft.

De fractie van GL vraagt zich af of het college wel voldoende opkomt voor de belangen van de Schiedamse inwoners. De fractie wil dat het college samen met andere gemeenten in de regio een standpunt inneemt over de groei van RTHA, die alleen mogelijk is binnen de huidige vergunning.

Lees hier de vragen en antwoorden.

Bron: Schiedamsnieuws.nl, 14 juni 2023.