Dossier "Luchthavenbesluit'

Rotterdam The Hague Airport dient over een 'Luchthaven Besluit' te beschikken. Deze wordt verstrekt door de minister van I&W.
De aanvraag hiertoe dient de betreffende luchthaven zelf te doen nadat tal van formele procedures zijn doorlopen. Helaas schort het in de uitvoering van de procedures en loopt de luchthaven jaren achter op schema.

Image

SOBOReactie SOBO op rapport Verkenner

Brief afkomstig van Schiedams Overleg Bewoners Organisaties (SOBO)

Bewoners Schiedam willen dat geluidsruimte in het nieuwe Luchthavenbesluit RTHA niet toeneemt. Voorts achten zij uitplaatsing helikopters niet gewenst, wegens de te verwachten toename van de hinder in Schiedam. Verdere wensen: extra handhavingspunt in Schiedam, aanpassing openingstijden RTHA, meer aandacht voor de gevolgen van ultrafijnstof op de gezondheid, en meer geluidsisolatie van woningen in Schiedam Noord.

Klik op de afbeelding om de brief te lezen.

2017-03-29-SOBO-reactie