Aantal milieuadviezen zakt naar nieuw dieptepuntBinnenlands Bestuur

Het aantal milieueffectrapportages is vorig jaar verder gedaald tot 130, het laagste aantal in twintig jaar. Ook blijft de kwaliteit zorgelijk: de meeste rapporten moesten wegens gebrek aan milieu-informatie worden afgekeurd.

commissie mer

Het aantal milieueffectrapportages is vorig jaar verder gedaald tot 130, het laagste aantal in twintig jaar. Ook blijft de kwaliteit zorgelijk: de meeste rapporten moesten wegens gebrek aan milieu-informatie worden afgekeurd.

Jaarverslag

Dat blijkt uit het deze week verschenen jaarverslag over 2019 van de Commissie m.e.r. Het aantal vorig jaar door de commissie afgegeven adviezen is ruwweg een derde van dat in periode 2008-2010. Vooral het aantal verplichte adviezen daalt hard. Dat waren er vorig jaar 45, tegen 63 in 2018 en 84 in 2017. Het aantal vrijwillige adviezen schommelt de laatste jaren rond de 80.

Ook blijft de kwaliteit zorgelijk: de meeste rapporten moesten wegens gebrek aan milieu-informatie worden afgekeurd.

Weinig woningbouw

Een deel van de daling is te verklaren door het Hoogwaterbeschermingsprogramma, dat in 2018 een piek in adviezen te verwerken kreeg. Opvallend is dat ondanks de Nationale Woonagenda en de daaamee gepaard gaande bouwambitie het aantal verleende adviezen voor woningbouwprojecten daalde tot 9 (tegen 13 in 2018 en 26 in 2017). De commissie vermoedt dat de stikstofproblematiek hier roet in het eten gooide. Ook de naderende Omgevingswet werpt mogelijk zijn schaduw vooruit.

Er is meer draagvlak voor een overheidsbesluit als inwoners inspraak hebben en zienswijzen kunnen indienen.

Rijk terughoudend

Vooral de rijksoverheid wordt steeds terughoudender met zienswijzen. Spijtig, vindt de commissie. ‘Er is meer draagvlak voor een overheidsbesluit als inwoners inspraak hebben en zienswijzen kunnen indienen.’ Alleen bij grootschalige energieprojecten gaat het rijk er in de praktijk nog toe over. ‘Eem actiepunt voor 2020’, vindt de commissie.

Milieu onderbelicht

De kwaliteit van de wel ingediende milieueffectrapporten is ‘zorgelijk’. In de meeste rapportages ontbrak volgens de commissie ‘belangrijke milieuinformatie’, vooral over de effecten op de Natura 2000-gebieden. ‘Ook milieuvriendelijker alternatieve oplossingen en leefomgevingseffecten, als lucht en geluid, krijgen nog steeds te weinig aandacht.’ In een derde van de gevallen zijn de rapporten na het oordeel van het commisie door de indiener aangevuld en nogmaals getoetst. ‘Daarna was 60 procent compleet.’

Bron: Binnenlandsbestuur.nl, Martin Hendriksma 12 jun 2020