publicatie van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)

Door middel van dit e-mail bericht maakte het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat bekend dat een Notitie Reikwijdte en Detailniveau was gepubliceerd.

Lees het bericht hier.

NatuurEnMilieu NoordHolland logo

Krimp luchtvaart onvermijdelijk

Natuur en Milieufederatie Noord-Holland, Greenpeace en Natuur & Milieu vinden dat het tijd is voor een fundamentele omslag: de luchtvaart moet passen binnen de grenzen van klimaat, natuur en gezondheid.

Lees meer: 2019-10-07-Krimp luchtvaart onvermijdelijk

Copyright ©  BTV-RotterdamAirport 2020  
Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast - BTV-RotterdamAirport