Geluid, Gezondheid en Geld: de prijs van lawaai

Het samenwerkingsverband Milieumonitoring Stadsregio Rotterdam (MSR) heeft een berekening gemaakt van de kosten van nadelige effecten van veel herrie. Deze berekening zijn conservatief opgesteld (dus de echte kosten zullen niet lager, maar kunnen wel hoger uitpakken). Hieronder een fragment uit deze rapportage:

"De economische effecten vanwege de geluidsbelasting op de woningen zijn bepaald aan de hand van de berekening van het waardeverlies van de huizen door een verhoogde geluidbelasting. Het idee hierachter is dat via de huizenprijzen het verminderde woongenot een prijskaartje krijgt. Het Milieu- en Natuurplan- bureau (MNP) heeft een studie verricht naar dit aspect en hierbij gebruik gemaakt van buitenlandse studies en een recent Neder- lands onderzoek. Bij een geluidbelasting van minder dan 45 dB wordt er geen waardevermindering verondersteld en naarmate de geluidbelasting stijgt, stijgt ook de (procentuele) waardevermin- dering. Met behulp van de uitkomsten uit de MNP studie is een inschatting gemaakt van de invloed van geluid op de huizenprijzen in Rijnmond. Om dit te kunnen doen zijn enige aannamen en beperkingen gemaakt. Het waardeverlies bij woningen ten gevolge van verhoogde geluidniveaus vanwege wegverkeer wordt geschat op circa € 1,5 miljard. Dit betekent gemiddeld € 2.900 voor een woning."

Indien het hele rapport wilt lezen klik dan hier.

Deze rapportage is gemaakt door het samenwerkingsverband Milieumonitoring Stadsregio Rotterdam (MSR), bestaande uit: DCMR Milieudienst Rijnmond, Gemeente Rotterdam, GGD Rotterdam-Rijnmond, Hoogheemraadschap van Delfland, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Politie Rotterdam-Rijnmond, Provincie Zuid-Holland, Rijkswaterstaat Dienst Zuid-Holland, Stadsregio Rotterdam en Waterschap Hollandse Delta.