RIVM Logo2010 - RIVM 600 doden door geluidshinder

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM 2008) becijferde dat in Nederland per jaar circa 84 gevallen van acuut myocardinfarct (hartinfarct) gerelateerd zijn aan de geluidsblootstelling door werkverkeer.

Gezondheid

Knol en Staatsen (RIVM 2005) maakten een ruwe schatting van de ziektelast in Nederland van een aantal milieufactoren over de periode 1980-2020. Voor geluid werd op basis van de relatie tussen vliegtuiggeluid en de prevalentie van hypertensie en de relatie tussen hypertensie en mortaliteit, de cardiovasculaire mortaliteit, samenhangend met de geluidsblootstelling afkomstig van weg-, vlieg- en railverkeer, berekend. Berekend werd dat in 2000 door deze bronnen mogelijk circa 600 mensen door aan geluid gerelateerde cardiovasculaire aandoeningen zijn overleden.
Te hoge geluidsniveaus kunnen:

  • het gehoor beschadigen;
  • de nachtrust/slaap verstoren wat kan zorgen voor vermoeidheid, verminderde leerprestaties, depressies, verminderde weerstand, ongelukken, diabetes, overgewicht en verhoogde bloeddruk en
  • hartziekten en vaatziekten veroorzaken.

Volgens cijfers van het RIVM hebben 110.000 tot 270.000 mensen last van een verhoogde bloeddruk door geluidsoverlast. Anderhalf miljoen tot 2,2 miljoen mensen ondervinden ernstige hinder van geluid, van wie er tussen de 200.000 en 450.000 erg slecht door slapen. In 2009 werd een rapport van het Europees Milieuagentschap EEA gepubliceerd waarin dezelfde gezondheidsklachten veroorzaakt door geluidsoverlast zijn beschreven.

Bon: Ministerie VROM
Beperking geluidoverlast uitlaatsystemen brommers en motoren
Een onderzoek naar interventiemogelijkheden
Versie: eindrapport
Datum: 19 februari 2010
Status: Definitief