Geluidsoptimalisatie luchtvaartroutes

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft in 2009 een rapport uitgebracht over geluidsoptimalistie luchtvaartroutes in opdracht vanhet ministerie van VROM DG- Ruimte/Leefomgevingskwaliteit, in het kader van Beleidsondersteuning Geluid.

Dit rapport is vooral gestoelt op de situatie rond Schiphol, maar kan wel inzicht verschaffen in de mogelijkheden (of onmogelijkheden) voor de luchtvaartroutes van en naar Rotterdam The Hague Airport (RTHA).

Samenvatting

Het RIVM stelt een systematiek voor om geluidoverlast langs vliegroutes te beperken. Daarmee is gekeken naar mogelijkheden om enkele startroutes rondom de luchthaven Schiphol te optimaliseren.

De huidige startroutes blijken voor woningen in het gebied vlak bij de luchthaven overwegend gunstig te liggen. Echter, voor een aantal gemeenten in verder gelegen gebieden, het zogeheten buitengebied, kunnen routes verbeterd worden. Hoewel de geluidbelasting hier lager is, kunnen in dit gebied meer woningen profiteren van een verbetering.

Als onderdeel van de systematiek wordt aan elke vlucht een geluiddosis toegekend die bij optimaal gekozen routes zo klein mogelijk blijft. Een dergelijke dosismaat geeft meer inzicht welk vliegtuig of welke maatschappij geluidoverlast veroorzaakt. Daardoor is effectiever beleid mogelijk om de geluidoverlast te beperken.

De methode is toegepast op een aantal standaarduitvliegroutes, de Standard Instrumental Departures (SIDS), rond de luchthaven Schiphol. Daarbij zijn ruimtelijke kaartbeelden gebruikt die de geluidgevoeligheid van de bebouwde omgeving aangeven. Bij elke gevlogen route is een geluiddosis bepaald als maat voor de totale hoeveelheid geluid die het vliegtuig boven woningen veroorzaakt. Deze dosis kan specifiek voor een te onderzoeken gebied worden bepaald.

Met de voorgestelde systematiek worden routes zodanig gebundeld dat de totale geluiddosis op alle woningen in een vliegtraject zo klein mogelijk is. Door veranderde routes kunnen woningen in enkele relatief dunbevolkte gebieden evenwel te kampen krijgen met meer geluidoverlast. Ook kan tegenover de afname in een bepaalde gemeente een toename in een andere gemeente ontstaan. Daarom is het belangrijk bij betrokken partijen draagvlak voor aangepaste routes te creëren en aanpassingen met hen af te stemmen, voordat zij worden gerealiseerd.

 

Bent u geïntereseerd in het volledige rapport klik dan hier

 

*** indien u naar aanleiding van deze pagina vragen en/of opmerkingen heeft dan kunt u ons bereiken via onze contactpagina. Wij stellen uw reactie ten zeersten op prijs.