SchipholWatchRIVM hekelt geluidsberekeningen Schiphol / RTHA

Schiphol en Rotterdam The Hague Airport hanteren rekenmodellen die niet kloppen of minimaal onbegrijpelijk zijn, concludeert het RIVM.

SchipholWatch schrijft: De rekenmodellen van Schiphol voor het bepalen van de geluidsoverlast en slaapverstoring kloppen niet. Er wordt uitgegaan van verouderde inzichten en veranderingen in de rekenmethodes zijn voor niemand meer te volgen.

Dit concludeert het gezaghebbende RIVM in een gisteren gepubliceerd rapport. Door de handelswijze van Schiphol is niet langer vast te stellen of de veranderingen niet leiden tot verslechtering van de situatie voor omwonenden.

Het vliegveld is wettelijk verplicht om bij iedere verandering van het rekenmodel er voor te zorgen dat omwonenden niet nog meer overlast gaan ondervinden. Dat wordt het gelijkwaardigheidscriterium genoemd.

screenshot

Geen touw aan vast te knopen

RIVM twijfelt er sterk aan of Schiphol wel aan deze voorwaarden voldoet. Er is volgens het instituut voor volksgezondheid voor de meeste mensen geen touw aan vast te knopen.

“De transparantie over de wijzigingen in de berekeningen, de gebruikte gegevens en de modellen moeten worden verbeterd”, zo valt te lezen in het persbericht.

“RIVM adviseert bovendien de komende jaren nieuwe wetenschappelijke inzichten mee te nemen over de gevolgen van vliegtuiggeluid op de gezondheid.”

Voor de gek gehouden

Omwonenden weten al jaren dat zij door de berekeningen van Schiphol voor de gek worden gehouden. In de afgelopen twee decennia is de overlast stelstelmatig gegroeid, hetgeen onder meer resulteerde in een explosieve groei van het aantal klachten en de oprichting van tientallen actiegroepen rond de Nederlandse vliegvelden.

Het wegrekenen van geluid door de vliegvelden wordt ook niet gestaafd door metingen van onafhankelijke bureaus als Geluidconsult. Die tonen aan dat er juist steeds meer herrie wordt gemaakt door de steeds frequenter overkomende vliegtuigen. De zeer geringe geluidswinst van sommige individuele toestellen wordt totaal overschaduwd door de groei van het aantal toestellen in de lucht.

De gelijkwaardigheidscriteria zijn gebaseerd op berekeningen en modellen, zo legt RIVM uit. Het gaat om de berekende hoeveelheid geluid, de aantallen woningen en de relatie tussen blootstelling aan geluid en ernstige hinder en slaapverstoring.

“Bij die berekeningen worden modellen gebruikt. Die zijn de afgelopen jaren meerdere keren veranderd. De wijzigingen en de gevolgen daarvan voor de naleving en handhaving zijn nauwelijks te volgen. Ook werken de modellen niet met de actueelse cijfers, bij voorbeeld van het aantal woningen.”

Verouderde gegevens

Het RIVM omschrijft hier in nette bewoordingen dat Schiphol opzettelijk rekent met verouderde woningbestanden om het aantal zwaarbelaste woningen kunstmatig laag te houden. Huizen die sinds 2005 zijn gebouwd worden niet ‘meegeteld’ in de berekeningen.

Eerder toonde SchipholWatch-auteur ir Bob van Marlen al meerdere malen aan dat bij de overgang naar een nieuw rekenmodel Schiphol zo’n 3 decibel had weggerekend. Zo’n groot verschil met de vorige situatie kan volgens de afspraken zomaar leiden tot een verdubbeling van het vliegverkeer.

Veel meer overlast dan berekend

Het RIVM hekelt in het rapport de beperkte scope van de berekeningen door Schiphol. Ook buiten de nu gehanteerde contour van 48 decibel wonen tal van mensen die overlast ondervinden. Dat zou beter in kaart moeten worden gebracht door het vliegveld.

Verder stelt het instituut slimmigheidjes van de rekenmeesters van Schiphol aan de kaak. Zo wist men het aantal gehinderde woningen kunstmatig omlaag te krijgen door ruim 2000 studentenwoningen in de Amstelveense wijk Uilenstede niet meer in de berekeningen op te nemen. Daardoor kunnen elders weer 2000 woningen ‘gratis’ zwaarbelast worden.

In de conclusies wijst het RIVM specifiek op de mogelijkheid om de ‘geluidsruimte’ van Schiphol te beperken. Dat is in de praktijk alleen mogelijk door het vliegverkeer te krimpen.

Bron: SchipholWatch, 29 mei 2021

Lees hier het RIVM Rapport