Gezondheid BE

Vliegtuiglawaai is slecht voor het hart

Wonen nabij een luchthaven wonen slapen niet alleen slechter maar hebben ook een verhoogde kans op hart- en vaatziekten en een beroerte.

Mensen die in de nabijheid van een luchthaven wonen en blootgesteld worden aan hoge niveaus van vliegtuiglawaai, slapen niet alleen slechter maar hebben ook een verhoogde kans op hart- en vaatziekten en een beroerte. Dat blijkt uit twee studies in het British Medical Journal.

Geluidsoverlast maakt mensen ziek

Twee studies

De ene studie bekeek de medische gegevens van ruim 3 miljoen mensen die in de nabijheid van de luchthaven Heathrow in Londen wonen. De kans op een beroerte nam toe met 24%, op een hartziekte met 21%, in vergelijking met mensen die verder wonen.

De tweede studie vergeleek ziekenhuisopnames onder ruim 6 miljoen ouderen en blootstelling aan vliegtuiglawaai in de buurt van 89 Amerikaanse vliegvelden. Het wonen in een gebied met veel vliegtuiglawaai bleek samen te gaan met een verhoogd risico van 3,5% op opname wegens hart- en vaatproblemen.

Bron: gezondheid.be (maart 2019)