GGD Rdam RijnmondAdvies GGD rond Gezondheidsschade veroorzaakt door Rotterdam The Hague Airport

De GGD heeft een tweetal rapporten uitgebracht over de gevolgen voor de gezondheid van burgers door de activiteiten op Rotterdam The Hague Airport en de gewenste uitbreidingen.

De veelal pretvluchten die vanaf dit vliegveld worden uitgevoerd worden alles behalve als 'prettig' ervaren door een groot deel van bewoners in Zuid-Holland en de Zeeuwse eilanden. 

De GGD dringt met klem aan op strikte naleving van het nachtregime, terwijl de luchthaven hier steeds meer speelruimte voor zichzelf opneemt.

Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA)

In de MKBA (ECORYS 21-09-2015) worden de kosten voor gezondheidsschade door vliegtuiglawaai enkel voor geluidhinder doorberekend, andere gezondheidsschade wordt niet meegerekend. Te denken valt hierbij aan kosten van ziekteverzuim, uitkeringen, verlies van (werkzame) levensjaren, voorzieningengebruik (WMO). Hiermee ontbreekt de mogelijkheid om de gezondheidseffecten in getal te vergelijken met de andere maatschappelijke effecten.
In 2008 verscheen het rapport “Geluid, gezondheid en geld” van bureau MSR (waar een schatting gemaakt van het aantal verloren gezonde levensjaren voor de bevolking van Rijnmond ten gevolge van geluidsbelasting van verschillende bronnen). De hierbij behorende kosten worden gesteld op 200 miljoen euro per jaar. Hiervan zou destijds ongeveer 4 miljoen euro toe te schrijven zijn aan vliegverkeer.

Met meer dan 50.000 vliegbewegingen en bijna 1,7 miljoen passagiers (2016) is Rotterdam The Hague Airport (RTHA) de tweede regionale luchthaven van Nederland.

Naast de commerciële lijnvluchten, vliegt vanaf RTHA ook de politie- en traumahelikoper. ’s Avonds en ’s nachts, van 23.00 tot 7.00 uur, gelden beperkingen voor het vliegverkeer.

Wat merkt u ervan?

Het vliegverkeer van en naar RTHA veroorzaakt geluidsbelasting in een wijde omgeving rondom de luchthaven. Deze geluidsbelasting kan leiden tot geluidshinder en slaapverstoring wat kan leiden tot stress. Ook heeft vliegverkeer invloed op de luchtkwaliteit. De komende jaren wordt onderzocht wat het effect van verhoogde concentraties ultrafijnstof op de gezondheid is. Daarnaast kan in de directe omgeving van RTHA geurhinder optreden als gevolg van kerosine.

Wat adviseert de GGD?

De GGD Rotterdam-Rijnmond heeft een gezondheidskundig advies opgesteld over de mogelijke effecten van (uitbreiding van) de luchthaven Rotterdam The Hague Airport (RTHA). Doel van dit advies is om bestuurlijk betrokkenen, omwonenden en andere geïnteresseerden te voorzien van informatie over mogelijke gezondheidseffecten van wonen rondom de luchthaven.

Als mogelijke aanknopingspunten voor beleid stelt de GGD dat bij gelijk blijven of uitbreiden van het aantal vluchten, gezondheidswinst geboekt kan worden door het strikt handhaven van het nachtregime, minder vluchten aan randen van de nacht en, op de langere termijn, stillere vliegtuigen.

Lees het volledige GGD advies over mogelijke uitbreiding RTHA.

Feitenkaart van de ervaren hinder van omwonenden van Rotterdam The Hague Airport

Bron: GGD Rotterdam Rijnmond