CBSUitstoot CO2 fors lager in het eerste kwartaal van 2020

De CO2-uitstoot in Nederland was in het eerste kwartaal 8,7 procent lager dan in hetzelfde kwartaal van 2019. De CO2-uitstoot luchtvaart in het eerste kwartaal 11 procent lager dan een jaar eerder.

Condensstrepen

Volgens de tweede berekening kromp het bruto binnenlands product (bbp) in dezelfde periode met 0,2 procent. De afname van de CO2-uitstoot komt vooral doordat de energiebedrijven bij hun productie minder steenkool en meer aardgas hebben ingezet. Ook de impact van de coronacrisis was zichtbaar in de CO2-uitstoot. Zo was de CO2-uitstoot luchtvaart in het eerste kwartaal 11 procent lager dan een jaar eerder. Dit meldt het CBS op basis van de nieuwe kwartaalcijfers over de CO2-uitstoot.
Het eerste kwartaal van 2020 was zachter dan dat van 2019. Gecorrigeerd voor dit weereffect was de CO2-uitstoot in het eerste kwartaal 7,5 procent lager dan een jaar eerder.

Noot van de BTV-redactie:

Hoewel de CBS een 'gecorrigeerd' cijfer noemt, behoeft hier de toelichting dat CO2 uitstoot, veroorzaakt door de luchtvaart, uitsluitend wordt berekend tot een hoogte van 3000 voet, dat is ca. 950 meter. Alle verontreiniging die hierboven wordt geproduceerd wordt niet meegeteld omdat de luchtvaartlobby heeft geregeld dat deze vervuiling niet aan één land kan worden toegekend. Hierdoor zijn de intercontinentale vluchten in werkelijkheid vele malen meer vervuilend dan thans wordt aangenomen.

co2 emissies en economis

Lagere CO2-uitstoot energiebedrijven

In het eerste kwartaal van 2020 was de CO2-uitstoot door energiebedrijven, waterbedrijven en afvalbeheer 20 procent lager dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Deze bedrijven waren in het eerste kwartaal goed voor 23 procent van de totale uitstoot. Elektriciteitsbedrijven hebben bij hun productie minder steenkool en meer aardgas ingezet. Bij het verbranden van aardgas wordt minder CO2 uitgestoten dan bij steenkool. De elektriciteitsproductie van de elektriciteitsproducenten was lager dan in het eerste kwartaal van 2019 terwijl er juist meer elektriciteit werd geïmporteerd. Ook de productie van wind- en zonne-energie was hoger dan in het eerste kwartaal van 2019.

Lagere CO2-uitstoot transportsector

De CO2- uitstoot van de transportsector lag in het eerste kwartaal 7 procent lager dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Ook de toegevoegde waarde was lager in deze periode. De uitstoot van de luchtvaart en wegvervoer was fors lager, als gevolg van de coronacrisis waren er vooral in maart minder vervoersbewegingen. Het aandeel van de transportsector in de totale uitstoot was ruim 10 procent.

CO2-uitstoot huishoudens en dienstverlening lager

De CO2-uitstoot van huishoudens was 6 procent lager dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Huishoudens verstookten minder aardgas voor verwarming van woningen vanwege het zachte winterweer en de emissies door autogebruik waren eveneens lager. Vanwege de covid-19-uitbraak riep het kabinet op om zoveel mogelijk thuis te blijven en indien mogelijk thuis te werken. In het eerste kwartaal bedroeg de CO2-uitstoot van huishoudens 22 procent van het totaal. Verder was de CO2-uitstoot van de overige dienstverlening, die goed is voor 11 procent van de CO2-uitstoot, 6 procent lager dan in het eerste kwartaal 2019.

Landbouw en industrie stoten minder CO2 uit

In het eerste kwartaal was de CO2-uitstoot door het cluster landbouw, delfstoffenwinning, industrie en bouwnijverheid 2,5 procent lager dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Dit cluster was in het eerste kwartaal van 2020 goed voor ruim een derde van de totale uitstoot. De emissies daalden o.a. in de landbouw, de chemische industrie en de basismetaalindustrie.

bijdrage co2 uitstoot na

De CO2-emissies zijn berekend volgens de definities van de Milieurekeningen. Het betreft hier een eerste berekening op basis van de dan beschikbare informatie. De cijfers kunnen wijzigen op grond van nieuwe statistische broninformatie die nadien beschikbaar komt.

Bron: CBS, 24 juni 2020