HavenloodsOpen brief aan wethouder Karremans Rotterdam

De BTV stuurde deze brief en plaatste het o.a. paginagroot in de Havenloods

Enquête over Rotterdam Airport een politiek rookgordijn?

Rotterdam Airport onder Rotterdammers charmeoffensief gestart

In aanloop naar een nieuw luchthavenbesluit voor Rotterdam The Hague Airport (RTHA) komen de Rotterdamse wethouder Vincent Karremans (VVD) en zijn ambtenaren met een merkwaardig initiatief.
Om aan te tonen dat er meer voorstanders dan tegenstanders zijn van de luchthaven, vraagt hij ‘alle Rotterdammers’ naar hun mening. Dat doet hij met een vooringenomen enquête en zonder voorafgaand overleg met de omwonenden uit de wijkraden van de overlastgebieden. Tegelijkertijd houdt RTHA een charmeoffensief in de media over het nieuwe luchtvaartbesluit, onder andere met paginagrote advertenties en de kinderburendag.

Een ‘tweede Groningen’

RTHA en de wethouder gaan voorbij aan een groeiende groep inwoners van Rotterdam, Schiedam en Lansingerland die iedere dag van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat overlast van luchthaven ervaart.
In de weekends, als ze om klokslag 7.00 uur uit hun slaap worden gevlogen. Overdag, als ze niet rustig in hun tuin of huis kunnen zitten door vlieglawaai. ’s Avonds en ‘s nachts, als ze wakker worden gevlogen door vliegtuigen en privé-jets die (buiten openstellingstijden) in- en uitvliegen.
En nu wordt Rotterdam ook als afvoerputje gebruikt voor vluchten van diverse luchtvaartmaatschappijen door de chaos op Schiphol.

Omwonenden verenigen zich tegen de sterk toenemende overlast van RTHA. Dat doen ze al jaren, maar de laatste tijd groeit hun aantal snel: de maat is vol. De omzettingsregeling van 2013 gaf RTHA alle ruimte om te groeien. Het aantal vluchten steeg sindsdien schrikbarend. Het aantal zakelijke bestemmingen van RTHA nam de afgelopen jaren af; er gaan nu hoofdzakelijk goedkope vluchten naar vakantiebestemmingen, tweede huizen en city trips in Europa. Dat is opmerkelijk, omdat de luchthaven zich presenteert als zakelijke luchthaven met economische betekenis voor Rotterdam. RTHA beweert dat zij de hinder wil verminderen, maar niets is minder waar. RTHA wil groeien door ‘stillere’ motoren in grotere vliegtuigen en meer vliegbewegingen. De overlast van de luchthaven moet afnemen, niet alleen in geluid; ook in uitstoot. Omwonenden zijn niet van plan een ’tweede Groningen’ te worden.

Bestuurlijke fopspeen

En dan is daar Karremans die met zijn enquête een politiek rookgordijn optrekt. Het is een bestuurlijke fopspeen: je vraagt het winkelend publiek van de Koopgoot ook niet naar haar mening over het ‘s nachts inperken van het laden en lossen in de Rotterdamse binnenstad.

Daarnaast luistert de wethouder helemaal niet naar ‘alle Rotterdammers’: de vragenlijsten zijn gespeend van neutraliteit. Omwonenden uit de wijkraden van Hillegersberg, Schiebroek en Overschie zijn in ieder geval niet betrokken bij het onderzoek. Trouwens, de afweging over de groei of krimp van een luchthaven maak je niet als Rotterdammers alleen, maar samen met de buurgemeenten Schiedam en Lansingerland waar inwoners óók vliegtuigoverlast ervaren.

RTHA werkt al jaren zonder natuurvergunning en betaalt de gemeente een schijntje voor de grondprijs. Het is onvoorstelbaar hoe de luchthaven het gemeentebestuur van Rotterdam voor haar karretje weet te spannen. Of heeft Karremans een ‘bilateraaltje’ gehad met zijn VVD-partijgenoot minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat, die uiteindelijk over het luchtvaartbesluit beslist? Je vraagt je af welke krachten hier aan het werk zijn. Waar de politiek een half jaar geleden nog de mond vol had van ‘nieuwe bestuurscultuur’ en ‘transparantie’, is het hier nog altijd business as usual. Wie dient hier wiens belang?

Greenwashing

Binnenkort wordt de milieuzone voor de binnenstad uitgebreid tot aan de ring. Dan mag je van het Rotterdamse gemeentebestuur ook verlangen dat het de geluidsoverlast en uitstoot van schadelijke stoffen door vliegverkeer terugdringt. Want de luchtvaart is medeverantwoordelijk voor de uitstoot van CO2, stikstof, ultrafijn stof en andere schadelijke stoffen. De beloftes van elektrisch vliegen en vliegen op waterstof lossen dat niet op. Wetenschappers ontkrachten steevast de groene verhalen die de luchtvaartsector ons voorhoudt. Het duurt nog zeker decennia voordat er een geluidloze en emissievrije luchthaven is.
Karremans en zijn ambtenaren begrijpen blijkbaar weinig van de balans die volgens de Luchtvaartnota van het kabinet gezocht moet worden tussen economisch belang en milieu- en omgevingseffecten. Het wordt tijd dat ook zij wakker worden gevlogen door een goedkope vakantievlucht: groei ten koste van de leefbaarheid, volksgezondheid, het milieu en klimaat is niet langer meer houdbaar of geaccepteerd.

Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast Rotterdam Airport
R’dam, 25-10-2022

Waarom deze petitie?

RTHA moet dit jaar een vergunning (Luchthavenbesluit) aanvragen bij Minister Harbers. Dit om de komende decennia te mogen vliegen vanaf Rotterdam. In dat Luchthavenbesluit wordt vastgelegd op welke tijdstippen en hoe vaak er gevlogen mag worden.
In de plannen van RTHA* zit een stevige groei van het aantal vluchten en aanzienlijk meer nachtvluchten.

De vereniging BTV Rotterdam zet zich in tegen de overlast van vliegveld Rotterdam The Hague Airport (RTHA). Wij zetten ons in om u en uw (klein)kinderen een gezondere toekomst te geven. Steun ons. Daarmee steunt u ook uzelf.

TEKEN DAAROM DE PETITIE TEGEN DEZE ABSURDE PLANNEN VAN RTHA

Ga naar www.btv-rotterdam.nl of scan de QR-code hieronder

Banner handtekeningactie

*zie: Voorlopig Pakket Participatietraject RTHA

OpenbriefAanKarremans

Bron: meerdere regionale kranten, waaronder de Havenloods, 25 oktober 2022